Álláshirdetés - óvodapedagógus

Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda ÓVODAPEDAGÓGUS munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6782 Mórahalom, Egyenlőség utca 17-19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda pedagógiai programjának megfelelően a 3-7 éves gyermekek óvodai nevelése, differenciált fejlesztése. A gyermekek személyiségének fejlesztése egyéni képességeik ismeretében. A szülőkkel megfelelő kommunikáció kialakítása.

Illetmény és juttatások:

- Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyéb:

- Lakhatás biztosítása- Kérjük amennyiben érdekelné a lakhatás lehetősége jelentkezése megküldésekor jelezze

Pályázati feltételek:

Főiskola- óvodapedagógus végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Főiskola, közoktatási vezető

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű pedagógiai elhivatottság
 • Kapcsolatteremtő, motiváló képesség
 • Empátia
 • Tolerancia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • A pályázó nyilatkozata személyes adatainak kezeléséhez, valamint a pályázata megismeréséhez való hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • · Postai úton, a pályázatnak a Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda – Mórahalom címére történő megküldésével (6782 Mórahalom, Egyenlőség utca 17-19.).
 • · Elektronikus úton: ovoda@morahalom.hu, vagy az allas@morahalom.hu email címen keresztül