Autóbusszal végzett, helyi közforgalmú menetrend szerinti személyszállítás 2021-2025 pályázat

Mórahalom Városi Önkormányzat a város közigazgatási területén autóbusszal végzett, helyi közforgalmú menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása tárgyban engedéllyel rendelkező szolgáltató vállalkozások részére PÁLYÁZATOT HIRDET az alábbi Pályázati Felhívásban szereplő feltételekkel:

Pályázati Felhívás


Mórahalom Városi Önkormányzat (továbbiakban: Kiíró vagy Megrendelő) Mórahalom város közigazgatási területén autóbusszal végzett, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (továbbiakban személyszállítási törvény) 23. §-a alapján.1. Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma
Mórahalom Városi Önkormányzat
 cím: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
 adószám: 15726731-2-06
 bankszámlaszám: 11735115-15354477
 számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió, Mórahalmi fiók
 képviseli: Nógrádi Zoltán polgármester
 kapcsolattartó: dr. Tóth Krisztián jegyző
 telefon: +36-62/281-022, +36-30/568-4121
 fax: +36-62/281-244
 e-mail: tkrisztian@homokhat.hu2. Az eljárás tárgya
Mórahalom város közigazgatási területén autóbusszal végzett, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítás feladatainak és a hozzá kapcsolódó kiegészítő tevékenységek ellátása, mint:
 jegy- és bérletértékesítés
 általános ügyfélszolgálati kiszolgálással kiegészített pótdíjazási és jegyellenőrzési tevékenység
 megállóhelyi, végállomási és egyéb utastájékoztatási feladatok.

Általános ügyfélszolgálati kiszolgálás alatt Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő autóbusz-állomáson vagy ügyfélszolgálati irodában egész hónapban, munkaidőben rendelkezésre álló, az utazóközönség által igénybe vehető szolgáltatások értendők, például: utasinformáció, jegy- és bérletárusítás, panasztételi lehetőség, illetve Mórahalom város közigazgatási területén lévő autóbusz-állomáson hónap elején (bérletváltási időszakban) rendelkezésre álló jegy- és bérletárusítási tevékenység értendő.

A részletes követelményrendszert, az alkalmassági feltételrendszert, a pályázaton való részvétel feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a Pályázati Kiírás és annak részeként a közszolgáltatási szerződés tervezet tartalmazza.


3. A szolgáltatás teljesítésének helye
Mórahalom város közigazgatási területe


4. A közszolgáltatási szerződés időtartama
Megrendelő a közszolgáltatási szerződést 2021. január 01. és 2025. december 31. közötti időszakra köti.
A szolgáltatás megkezdésének napja: 2021. január 01.


5. A pályázat benyújtásának határideje, helye
 Határidő: 2020. december 4. péntek 10:00 óra
 Hely: Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. I. emelet 105.
dr. Tóth Krisztián jegyző


6. A pályázatok bontása
A pályázatok benyújtását követően bontás következik, melyen Kiíró képviselőin és meghívottjain túl kizárólag a Pályázatot benyújtók lehetnek jelen.


7. Az eredményhirdetés tervezett időpontja
2020. december 18. péntek


8. Közszolgáltatási szerződés megkötésének tervezett időpontja
2020. december 30. szerda


9. Elbírálás módja és szempontja
A Pályázati Dokumentációban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján Megrendelő az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó Pályázóval köt szerződést. A részletes bírálati szempontrendszert a Pályázati Dokumentáció tartalmazza.


10. A Pályázati Dokumentáció beszerzésének feltételei
A Pályázati Dokumentáció megvásárlásának határideje: a pályázat benyújtásának határideje.
A Pályázati Dokumentáció megvásárlásának ára: 50.000,- Ft + áfa.


A Pályázati Dokumentáció ellenértékét Pályázó átutalással teljesítheti Mórahalom Városi Önkormányzat OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió, Mórahalmi fióknál vezetett 11735115-15354477 számú bankszámlájára. A Pályázati Dokumentáció az átutalás banki értesítőjének másolatával vagy elektronikus rendszerből nyomtatott igazolás felmutatásával vehető át munkanapokon munkaidőben (hétfő, szerda: 13:00-17:00 óra között, kedd, csütörtök, péntek: 08:00-12:00 óra között) a jegyzői irodában (6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. I. emelet 105.).


A megvásárolt Pályázati Dokumentáció másra át nem ruházható. A Pályázati Dokumentáció megvásárlása előfeltétele a pályázati eljárásban való részvételnek. Közös pályázat (konzorcium) esetében egy Pályázati Dokumentáció megvásárlása elegendő valamely Pályázó részéről.


11. Pályázók köre
A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon szolgáltatók, akik a személyszállítási törvényben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt autóbuszos személyszállító engedéllyel rendelkeznek. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton részt vehet, ha székhely szerinti országban is biztosított a menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás külföldiek számára.


A pályázat benyújtásával kapcsolatban bővebb információt Mórahalom város Jegyzője ad személyesen a 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1., I. emelet 105. címen vagy a 62/280-022/119-es telefonszámon.Mórahalom, 2020.10.02.
Nógrádi Zoltán sk.
polgármester
Mórahalom Városi Önkormányzat