Beiratkozás a Szent László Katolikus Általános Iskolába

Iskolánkba a város egész területéről és a környező településekről is várjuk azon családok jelentkezését, akik szeretnék, hogy gyermekük keresztény szellemű nevelésben és oktatásban részesüljön.

A rendkívüli helyzetben az EMMI 19/2021. (III.10.) határozata alapján az alábbiak szerint történik a 2021/2022. tanévre az általános iskolai beiratkozás.

NEM SZEMÉLYES JELENLÉTTEL

Az intézmény honlapjáról letölthető vagy az iskola portáján kérhető szándéknyilatkozatot kitöltés után az alábbi módokon juttathatják vissza az iskolába

1. elektronikusan fotó vagy szkennelt formában a szlaszlo.morahalom@gmail.com emailcímre
2. postacímünkre Szent László Katolikus Általános Iskola, 6782 Mórahalom, Barmos György tér 2.
3. munkanapokon leadhatják az iskola portáján

A szándéknyilatkozatok beküldhetők: 2021. április 7. és 16. között.

SZEMÉLYES JELENLÉTTEL

Indokolt esetben, előre egyeztetett időpontban személyesen is megtörténhet a szándéknyilatkozat kitöltése 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett.

Időpontot munkaidőben (8 és 16 óra között) kérhetnek a +36 30/823 1211 telefonszámon.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

• A gyermek születési anyakönyvi kivonata
• A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
• A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
• Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról (melléklet)
• Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről (melléklet)
• Az óvodában kapott oktatási azonosítót tartalmazó nyilatkozat eredeti példánya
• Egyéb szociális vagy különleges bánásmódról határozat, szakértői vélemény (amennyiben van)
• NEK adatlap a diákigazolványhoz (melléklet)


Nem személyes beiratkozás esetén a dokumentumok bemutatása csak a 2021/2022. tanév első napjáig szükséges.

A felvételről írásban küldünk értesítést.

Szeretettel várjuk leendő elsőseinket!


Pipicz Mihály Lászlóné
igazgató

Beiratkozáshoz letölthető mellékletek:

Szándéknyilatkozat
NEK adatlaphoz tájékoztató
Szülői nyilatkozat NEK adatlap igényléséhez
Nyilatkozat törvényes képviseletről
Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról