Változik a helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának szabálya 2021-től

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) módosulása alapján az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adóalanyok 2021. január 1-jétől nem az önkormányzati adóhatósághoz, hanem kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat, javításokat és önellenőrzéseket.

A nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ lesznek ÁNYK formátumban fellelhetők.

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra.

Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt továbbra is az önkormányzati adóhatósághoz kell megtennie.

A nyomtatványok 2021. januárjától lesznek elérhetők honlapunkon /www.morahalom.hu/.

Fontos, hogy az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása változatlanul az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést továbbra is az önkormányzat számlájára kell teljesíteni.

Mórahalom Városi Önkormányzat helyi iparűzési adó beszedési számla: 11735115-15354477-03540000

Az E-Önkormányzat Portálról a helyi iparűzési adóbevallások 2021. januárjától nem lesznek elérhetőek.

Mórahalom, 2020. december 16.

Dr. Tóth Krisztián

Mórahalom Város Jegyzője