ŽELEZNIČKE USPOMENE SREDOM

Posetili smo uspomene „Madzag” železnice Domaseka

Između 1927 i 1975 godine saobraćala je mala železnička, odnosno ekonomska pruga Segedina, koja se prostirala od Ašothaloma do Pustamergeša.

Uska pruga je olakšala dovođenje poljoprivrednih proizvoda na gradsko tržište, kao i saobraćaj između seoskog sveta i grada. Pored svoje ekonomske koristi ova mala železnica služila je i društveno-kulturne svrhe: sa sela se moglo doputovati na večernje svečanosti i pozorišne predstave. Ova linija je imala veliki značaj za lokalna dešavanja u Segedinu, Segedin-donjem salašu i Čongrad županiji.

Kompletna rekonstrukcija zgrade stanice u Domaseku i sastavljanje materijala za izložbu istorije železnice kontinuirano se vrši počev od 2008. godine pomoću Fondacije Istorije Železnice Segedin, Istorijskog, lokalno istorijskog udruženja za javnu korist Segedinske Ekonomske Železnice, Engi Jožefa penzionisanog železničkog inženjera i lokalnih stanovnika.

Najveći i najposebniji izložbeni predmet muzeja je originalna lokomotiva koja je saobraćala malom železnicom i pripadajući vagon.


Detalnjije informacije:

  • Móra-Tourist Nonprofit Kft.
  • Turistička kancelarija Mórahalom
  • Otvoreno: ponedeljak – petak od 8:00 do 16:00 časova
  • 6782 Mórahalom, Tömörkény utca 3.
  • Telefon: +36 (62) 660 710
  • Ótott-Kovács Erika: +36 (70) 31 23 092
  • E-mail: tdm@morahalom.hu

Kapcsolódó hírek, események