1,7 millió forintot nyert a mórahalmi szakképző élményközpontú készségfejlesztésre

A Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola és Garabonciás Kollégium 1,7 millió forintot nyert, „A tehetségesítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása” címmel az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton.

Az iskola eddigi 2 tanéve alatt bebizonyosodott, hogy az alapfeladatokon túl a különböző, főleg a logikai-matematikai és az interperszonális tehetségterületek művelése, mind a tanulók személyiségfejlődésének szolgálatában állnak. Tanáraikban és oktatóikban folyamatos igényként jelent meg, hogy minden tanévben jól szerepeltethessék tanulóikat versenyeken, vetélkedőkön.

A logikai-matematikai és az interperszonális tehetségterület szükségletei tehetséggondozásának módszertani alapját a játékosság és az élményszerűség, a versenyszellem, az alkotás képezi a flow-élmény megszerzésével. Mindezt csoportos formában, az együttműködés, közösségi gondolkodás kialakításával szeretnék megvalósítani.

A szakkörök, közösségi formák működése során nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a tevékenységek döntő többsége élményközpontú legyen. A foglalkozásokon a logikai játékokkal történő logikai készségfejlesztés és a drámapedagógiai eszközökön keresztül való kommunikációs és konfliktuskezelő-készség, a versenyeztetés fejlesztése egyaránt maradandó élményt nyújtson a tanulóknak. Hosszú távon a különböző szakkörökbe, közösségbe járó tanulók olyan élményekkel gazdagodnak, amelyek további inspirációt nyújtanak nekik az újabb és újabb intellektuális élmények kereséséhez, saját erőforrásaik egyre élénkülő mozgósításához, önismeretük elmélyüléséhez.

A logikai-matematikai tehetségterület tárgyi eszközeinek kiválasztásánál alapvető szempontként tartották számon az eddig elért tanulói eredményeket és tanulóik szakmaválasztását. Az elnyert eszközök között megtalálhatók logikai, logikai-stratégiai társasjátékok, logikai egyéni játékok, kártyák, absztrakt logikai stratégiai társasjátékok és stratégiai társasjátékok.

Az interperszonális tehetségterületen a jövőbeni közösségi műhelymunkákat alakítják ki: a dráma szakkör, a kortárs segítő kör, versenyek, vetélkedők. Az eszközök között megtalálhatók ügyességi, személyiségfejlesztő, kommunikációt fejlesztő játékok, pszichológiai játékok és társasjátékok, kvízjátékok, amelyeket főként a gyógypedagógiai asszisztens, de a többi szakma tanulói is kedvelnek majd. Vendéglátó „szakmás” tanulóiknak nagy örömet szerez, hogy a minden tanévben augusztus-szeptember-október-novemberi hétvégéken rendezendő kültéri versenyekre már nem kell eszközöket kölcsönkérniük.

A pályázat célcsoportját alkotják az iskola 14-16 éves tanulói. Személyiségük folyamatos fejlesztése elsőrendű cél. Számukra a közösségi formák (csoportos tevékenységek) kiválasztása biztosítja az együttműködés és az alkalmazkodóképesség erősödését, amelyekkel tovább mélyül önismeretük és önérvényesítési képességük.