5 új mezőőri szolgálat állt munkába Mórahalmon

A határ menti térségben gazdálkodók vagyonvédelme, terményeik és termelőeszközeik biztonságának garantálása roppant fontos a számunkra. Köszönjük a kormány segítségét a polgárőrségek megerősítésében, valamint a mezőőrszolgálatok kapacitásának bővítésében.