A mezőőri szolgálatról

Miként az elmúlt napokban a megyei napilapokban is megjelent, a település belterületén lévő, allergén gyomokkal, elsősorban parlagfűvel fertőzött területek felderítését a város mezőőri szolgálata végzi, majd megteszi amegfelelő intézkedéseket az idevonatkozó rendelkezéseknek megfelelően.


A lakosság egy része, állampolgári kötelességeinek eleget téve, korrekt módon jelezte az általa észlelt gazos területeket. Olyan esetek is előfordulnak, hogy a bejelentő nem ismeri fel a parlagfüvet, vagy túlbuzgón, már áprilisban jelzi a kétszikű gyomok megjelenését, mely esetekben nincs lehetőség a leginkább libatoppal, disznóparéjjal fedett terület közérdekű gyommentesítésére. És persze olyan is akad, aki régi sérelmeit igyekszik szomszédai, ismerősei irányában egy feljelentéssel törleszteni. Kérem, ezt ne tegyék, hiszen úgyiskiderül a hátsó szándék és könnyen visszafelé sülhet el, ha a hivataltfélretájékoztatják, megtévesztik.

A külterületi gazos, parlagfűvel fedett ingatlanok gyommentesítésében a Körzeti Földhivatal (62/592-060), valamint a Növény- és Talajvédelmi Szolgálat (62/535-740) munkatársai illetékesek, így a gyomos ingatlanok bejelentését közvetlenül náluk is megtehetik. A természetvédelmi szolgálat területileg illetékes munkatársa nemrégiben arra hívta fel a figyelmet, hogy a város közterületein egyre több helyen található dísznövényként kiültetett ricinusbokor. A ricinus fekete, babformájú termése az őszi időszakban beérik és évente több megbetegedést, sőt halálesetet okoz a gyermekek által megkóstolt mag. Kérünk mindenkit, akinek ez a típusú növény az előkertjében megtalálható, azt távolítsa el és a jövőben ne ültesse ki.

Végül tájékoztatjuk a lakosságot, hogy mivel a településen csak egy személy látja el a mezőőri feladatokat, így nincs lehetőség ügyeleti időszak tartására,vagyis a mezőőrt hivatali munkaidőben (7.30-16.00) keressék ügyeikkel. Nem megoldható az olyan problémák racionális megoldása, mint az elmúlt napok olyan felkérései, miszerint alkonyatkor a szomszéd elkóborolt disznait kellene összeterelni, vagy a hajnalban telefonon érkező segélykérés, mert egy nagy kutya van az udvarban. Előző esetben, az esetlegesen okozott károkat polgári peres eljárás keretén belül lehet érvényesíteni, utóbbi esetben, amennyiben az eb megjelenése az ingatlantulajdonost közvetlen fenyegetettségnek tette ki, a rendőrhatóságot kell értesíteni. A támadólag fellépő eb megfékezésére ugyanazok az eszközök állnak a rendőr rendelkezésére, mint a mezőőrére, azzal a kivétellel, hogy utóbbinak rendőrt kell hívnia a helyszín biztosítása érdekében. Megértésükre és további együttműködésükre a jövőben is számítunk a város rendje, közbiztonsága érdekében.

Rácz Sándor
mezőőr