A Mórahalmi Polgármesteri Hivatal tájékoztatása a szociális rászorultság alapján nyújtható helyi támogatásokról és azok változásáról

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 26. napi soros ülésén fogadta el 9/2015.(II.26.) Ör. számú határozatával a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletét.

A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében szabályozza a pénzbeli és természetbeni juttatások, és szociális ellátások igénylésének és megállapításának helyi feltételeit szabályait.

A képviselő-testület az e rendeletben szabályozott szociális támogatások biztosítása révén a szociális szempontból rászorult családoknak nyújt segítséget, egyidejűleg ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban kereső tevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni.

A rendelet hatálya kiterjed a település közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és a településen életvitelszerűen élőkre.

A rendelet értelmében a rendszeres települési támogatások csoportjába tartozik:

  • lakhatási költségek viseléséhez nyújtott lakásfenntartási támogatás
  • ápolási támogatás
  • gyógyszerkiadásokhoz nyújtott gyógyszertámogatás
  • gyermek részére nyújtott étkeztetési támogatás

A rendkívüli települési támogatások csoportjába tartozik:

  • járványügyi helyzetre tekintettel adható támogatás
  • a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli helyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek kiadásainak mérséklésére nyújtott pénzbeli vagy természetbeni – tűzifa – támogatás,a gyermek rászorultságára tekintettel nyújtott támogatás
  • az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás, és a
  • lakáskarbantartási támogatás.

Annak érdekében, hogy a rendelet hatékonyan el tudja érni a célját, és az Önkormányzat hathatós és valós segítséget tudjon nyújtani a leginkább rászorulók részére, a képviselő-testület 2022. október 1. napjával a gyermek részére nyújtott gyermekétkeztetési támogatás esetében a jogosultak körét bővítette, valamint a ellátás igényléséhez meghatározott egy főre jutó rendszeres havi jövedelem határt és ezzel egyidejűleg a gyermekenként adható támogatási összegeket módosította, továbbá a rendkívüli települési támogatást – tűzifát – igénylők esetében is megemelte az egy főre jutó jogosultsági jövedelemhatárt.

Az ellátások igénylése érdekében kérelem nyomtatvány elérhető a város honlapján (https://www.morahalom.hu/hu/letoltheto-urlapok-nyomtatvanyok), vagy személyesen kérhető a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán (Városháza, fszt. 10-es szoba).

Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

Hatósági Osztály