A Szeged-Makó turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása

GINOP-1.3.4-17-2019-00011

Konzorciumvezető: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

A projektben részt vevő konzorciumi tagok:

  • Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt.
  • Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet Nonprofit Zrt.,
  • Mórahalom Város Önkormányzata
  • Makó Város Önkormányzata

Inaktív konzorciumi tagok:

  • Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Támogatási összeg (teljes): 337 000 000 Ft

Mórahalom Városi Önkormányzat támogatási összeg: 23.537.300 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezésének dátuma: 2022.06.30.


A Szeged-Makó turisztikai fejlesztési térség hosszú távú célja:

A projekt hatására létrejövő desztinációs márkaprofil a desztináció egyediségét és megkülönböztethetőségét biztosítja, valamint nemzetközi szinten is értékesíthetővé teszi a releváns piacokon. Szeged-Makó a jövőben az ország családbarát egészségturisztikai desztinációja, amelyhez a megkülönböztető profilt a terület kulturális adottságai biztosítják.

A stratégiai célok elérése érdekében a releváns turisztikai termékekre vonatkozó mélységi, a térség fejlesztési irányait meghatározó elemzéseken, a meglévő vonzerőkre alapozott egyedi, meghatározott célcsoportokra fókuszáló térségi program- és csomagajánlatok előkészítésén túl a Szeged-Makó turisztikai fejlesztési térség márkázását elősegítendő, a termékfejlesztés részeként több fejlesztési elemzés és műszaki felmérés készült. Fentieken túl megvalósult a térséget jól leíró és meghatározó projektelemek a meglévő egészségturisztikai szolgáltatók hálózatba kapcsolása, értékesíthetőségi javaslatok megfogalmazása, valamint a térség kulturális kínálatának belföldi és nemzetközi értékesíthetőségét, fejlesztési koncepcióját leíró tanulmány elkészítése.

A projekt előrehaladása:

A projektben vállalt menedzsment feladatok megvalósítását a konzorciumvezető saját teljesítés keretében végzi, megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakmai megvalósítók foglalkoztatásával. A projekt előrehaladtával valamennyi vállalt stratégiai és termékfejlesztési tevékenység megvalósult. Elkészült a turisztikai térség ismertségének és márkapozíciójának felmérése, valamint lezárultak a térségi arculat- és márkastratégia kialakítására irányuló feladatok, és a szemléletformáló rendezvények. Jelenleg a desztinációs márkastratégiára épülő, széleskörű marketing és kommunikációs tevékenység megvalósítása zajlik.

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. e konstrukció keretében készítette el 2022 év tavaszára a térségi arculati kézikönyvét is.


Mórahalom Város Önkormányzata pályázatban vállalt feladatai

Mórahalom Városi Önkormányzat a pályázati megvalósítás első szakaszában „Összefoglaló szakmai elemzések, stratégiák készítése a Szeged-Makó turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása” tárgyban átfogó felmérést végzett a térségről, mely felmérést végző cég közbeszerzési szakértő segítségével lebonyolított közbeszerzési eljárás során került kiválasztásra.

Szintén e pályázaton belül került beszerzésre az Ezer Év Parkjában elhelyezett eredeti muzeális értékű FORD-T modell és jött létre egy interaktív és látványelemekkel gazdagított dioráma. A már meglévő Szegedi Zsinagóga és Szeged- Alsóvárosi templom makettek köré elhelyezett a, kialakított dioráma mentén haladó kis vonat modell, valamint a templomban elhelyezett harangjáték látványos és színes új elemei az Ezer Év Parkja kínálatának. A szakmai lebonyolítást, önkormányzat által megbízott turisztikai szakértő valósította meg.