Álláshirdetés - gazdálkodási ügyintéző

 Mórahalmi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Mórahalmi Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóosztály gazdálkodási ügyintéző  munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
pénzügyi és számviteli feladatkör (1. sz. melléklet 19. pont alapján)

Ellátandó feladatok:
Az önkormányzat és intézményei költségvetésének, beszámolóinak elkészítése, beérkező számlák fogadása, ellenőrzése, érvényesítése, utalása. Kontírozás, főkönyvi könyvelés, MÁK adatszolgáltatás, analitikus nyilvántartások vezetése. Vagyongazdálkodási feladatok, ÁFA- bevallás készítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzat és intézményei költségvetésének, beszámolóinak elkészítése, beérkező számlák fogadása, ellenőrzése, érvényesítése, utalása. Kontírozás, főkönyvi könyvelés, MÁK adatszolgáltatás, analitikus nyilvántartások vezetése. Vagyongazdálkodási feladatok, ÁFA- bevallás készítése

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Középfokú képesítés, gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi szakképesítés,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Felsőfokú képesítés, gazdaságtudományi szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,
- önkormányzati szférában szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte
- a 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
- pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 12.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3288/2017 , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási ügyintéző.
- Elektronikus úton Kalmár Csabáné részére a kalmarne@morahalom.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Mórahalom Városi Önkormányzat honlapja - 2017. április 10.
- Mórahalom Városi Önkormányzat hirdetőtáblája - 2017. április 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.morahalom.hu honlapon szerezhet.