Aranymisét ünnepelt Mórahalom

„Megtettem, amit bírtam”...Orosz Lőrinc atya vasárnap a település templomában tartott aranymiséjén adott hálát az elmúlt ötven év papi szolgálatáért.

Mórahalmon 1972-75 között káplánként, 1986-88 között plébánosként ismerték és szerették meg az itt élők, akik közül sokan ez alkalommal is nagy örömmel és szeretettel üdvözölték a nyugdíjas atyát. Az itt töltött évei alatt készült el a templom szembemiséző oltára és szószéke, belső hangosítása, tetőcseréje és festése, valamint a temető kerítése.

Lőrinc atya az ünnepi szentmisén felidézte életének és papságának emlékezetes pillanatait, mint például amikor a templomtetőn kötéllel a derekán cserepet cserélt, vagy ahogyan az állami hatóságok rendszeres ellenőrzéseivel nehezítették közösségszervező munkáját. Kiemelte, hogy rendszeres imádságai mennyi küzdelmen és gondon átsegítették őt.

A mise végén a Plébániai Tanácsosok Testülete képviseletében Papp Szabolcs kántor, a város nevében pedig Nógrádi Zoltán polgármester köszöntötték a jubiláló atyát – mindketten a hozzá fűződő személyes élményeik felidézésével téve még bensőségesebbé az ünnepet. Az aranymisés áldást követően Lőrinc atya „Szerettem az egyházat” című önéletrajzi könyvével ajándékozta meg a vele ünneplő családokat.(fotók: Szondi Sándor)