Árverési hirdetmény

 Mórahalom Városi Önkormányzat, mint árverező az 55/2009. (X. 16.) IRM. rendelet 17. § (1) bek. szerinti nyilvános árverésen történő értékesítésre hirdeti meg az Audi gyártmányú, Allroad 2.5 TDI Quattro típusú típusú, JDR-885 frsz-ú WAUZZZ4B35N005150 alvázszámú gépjármű tulajdonjogát. 
 Kikiáltási ár: 580.000,-Ft (bruttó)
licitlépcső: 20.000,- Ft

Az árverés ideje: 2020. július 15., 08:30 óra.

Megtekinthető: Július 10-én 08:30 – 09:30 között a helyszínen, vagy telefonos időpontegyeztetést követően - telefon: 30/380-1229. A gépjármű adatai, hivatalos értékbecslése megismerhető a gépjármű egyidejű megtekintése mellett a helyszínen. Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy az árverésre jelentkező megtekintéskor alaposan ismerje meg a gépjármű természeti állapotát, kérje a fellelhető információkat, műszaki paramétereket, ismerje meg és tekintse meg a gépjármű egyedi azonosítóit, vegye figyelembe a gépjármű sérüléseit és ennek tudatában tegyen ajánlatot. Ajánlattevő nem kellő körültekintéssel tett ajánlata, az ebből eredő mindennemű kockázat kizárólag árverési vevőt terheli. Kiíró a gépjármű tekintetében jótállást, szavatosságot nem vállal.

Az árverés helye: Móraép Kft. székhelye (Mórahalom, Röszkei út 34.)

Jelentkezni lehet: 2020. július 15-én 8:00 órakor az árverés helyszínén az árverésre való jogosultság egyidejű igazolásával.

Részletes kiírás: A gépjármű adatai, hivatalos értékbecslése megismerhetőek a gépjármű egyidejű megtekintése mellett a helyszínen. A gépjármű tulajdonjogát cselekvőképes, magyar magánszemély vagy Magyarországon bejegyzett jogi személy szerezheti meg. (Árverésre jelentkezés feltétele magánszemély esetén a személyazonosság igazolása, jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat/bírósági bejegyző végzés/bírósági nyilvántartásba vételt igazoló végzés, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány bemutatása, valamint a képviseleti jogosultság igazolása). Licitálni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással. A vételi ajánlat nem vonható vissza, a vételárat a szerződéskötéssel egyidejűleg egy összegben a helyszínen ki kell fizetni, a gépjármű elszállításáról 2 napon belül gondoskodni kell.

Részletes árverési kiírási dokumentáció külön nem készül. A gépjárművön harmadik személynek előárverezési joga nem áll fenn. Az árverési kikiáltási ár a becsértékkel megegyező összeg. Amennyiben a felajánlott vételár nem éri el a kikiáltási árat, az a becsérték legfeljebb 35 %-ig szállítható le.

További felvilágosítás: Mórahalom Városi Önkormányzat Rendészeti Csoport (Mórahalom, Szentháromság tér 1.), Móraép Kft. (Mórahalom, Röszkei út 34.)