Beköltözhettek a lakók az új Mikszáth utcai lakásokba

A TOP-4.3.1-16-CS1-2019-00001 kódszámú - A lakHAtás éRDekében - Leromlott városi területek rehabilitációja Mórahalmon II. ütem című projekt keretében Mórahalom Városi Önkormányzat 68 165 037 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra lett jogosult, ezt a támogatási összeget kiegészítve 31.427.21 Ft-tal összesen 99 592 247 Ft összköltségből valósul meg a tervezett fejlesztés.

A projekt célja, hogy a lakhatási támogatás által a város szegregációval veszélyeztetett területén élők életkörülményei jelentősen javuljanak. A cél megvalósítása érdekében tervezett beavatkozásokkal a település jelentős fejlesztéseket hajt végre a helyi társadalmi kohézió erősítése érdekében.

Ezen célok mentén került újonnan megépítésre a Mikszáth utca 6 szám alatt a 4 szociális bérlakásból álló ingatlan, ahova az előzetesen igényt benyújtott lakásigénylők közül a Képviselő-testület kiválasztotta a lakókat, akik már be is költöztek új otthonaikba. A jól frekventált helyen megépült lakások mindegyike fiatalos, modern kivitelezési megoldásokat tartalmaz, a lakók számára minden igényt kielégítő komfortos lakótérrel.