Dr. Balogh József matematikus professzor kapta a 2015-ös Homokhátság díjat

A mórahalmi képviselő-testület kezdeményezésére a 2015. évi Homokhátság díjra a hazai és nemzetközi szinten is elismert, számtalan elismeréssel díjazott Balogh József matematikus professzort terjesztette fel.

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2014-ben alapította meg a Homokhátság díjat. A díjat alapító társulási tanács tagjainak szándéka szerint az elismerést évente egyszer adományozza a társulás egy arra érdemes díjazott személynek, aki a kistérség lakosa (volt) és a közösség érdekében kifejtett tevékenységével, magatartásával a kistérség anyagi és szellemi értékeinek gyarapítását eredményesen segítette elő vagy bármely területen kimagasló teljesítményt ért el.

Balogh József T. Sós Vera akadémikussal.
Balogh József T. Sós Vera akadémikussal.

A Homokhátság díj adományozását tanúsító díszoklevél, emlékplakett és ajándéktárgy átadására évente egyszer, augusztus 19. napján, a Szent István napi búcsú alkalmával kerül sor. A mórahalmi képviselő-testület kezdeményezésére a 2015. évi Homokhátság díjra a hazai és nemzetközi szinten is elismert, számtalan elismeréssel díjazott Balogh József matematikus professzort terjesztette fel, aki a homokháti kistérség szülötteként oktatóként és kutatóként rendkívül kiemelkedő szakmai munkásságot tudhat magáénak.

Balogh József 1971 decemberében született Szegeden., Mórahalmon nevelkedett, általános iskolai tanulmányait is itt végezte. Matematika iránti érdeklődését a Magyar Televízió „Aki mer, az nyer” című versenye keltette fel, amit hatodik osztályosként meg is nyert. Innen egyenes útja vezetett a szegedi Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium matematika tagozatára, ahol középiskolai versenyeken továbbra is jól szerepelt. Az OKTV-n, illetve az Arany Dániel és a Kürschák József emlékversenyeken is sikerült az első három helyezett közé kerülnie, valamint a Nemzetközi Ifjúsági Matematika Olimpiákon is szerzett két ezüstérmet.

Tanulmányait a József Attila Tudományegyetemen folytatta és 1995-ben itt szerzett matematikusi diplomát. Doktori tanulmányait Szegeden kezdte el 1995-ben, amit 1997-től az University of Memphis-en folytatott Bollobás Béla témavezetése alatt. Közben 1997-ben matematika tanári diplomát is szerzett. A PhD fokozatot a „Graph properties and Bootstrap percolation" dolgozata alapján 2001-ben szerezte Memphisben, majd 2004-ben Szegeden is megszerezte a doktori címet Hajnal Péter irányítása alatt.
1997-től napjainkig az Amerikai Egyesült Államokban él és dolgozik. Az elmúlt időszakban több amerikai egyetemen tanított és több szakmai kutató csoport tagjaként végzett kutatási tevékenységet. Munkásságát több amerikai és nemzetközi díjjal ismerték el. Balogh József különféle kutatási témáival kapcsolatban neves amerikai és nemzetközi szaklapokban ez idáig több mint ezer újságcikk, tanulmány jelent meg.

A fotón balról: Szemerédi Endre (Budapest, 1940. augusztus 21.) Abel- és Széchenyi-díjas magyar matematikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Nemzetközi tudományos ismertségre tett szert kombinatorikai, számelméleti és algoritmuselméleti kutatásaival, eredményeivel. Legjelentősebb eredményét 1975-ben érte el, amikor Erdős Pál és Turán Pál egyik sejtését bizonyította, miszerint minden pozitív felső sűrűségű sorozat tartalmaz tetszőleges hosszú számtani sorozatot. 1990-től a Rutgers Egyetem számítógép-tudományi tanszékének egyetemi tanára. Jobbról: Lovász László (Budapest, 1948. március 9.) Széchenyi-nagydíjas, Bolyai-nagydíjas[1], valamint Bolyai János alkotói díjas és Wolf-díjas magyar matematikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia (és az amerikai National Academy of Science[2]) rendes tagja. A számítógép-tudomány világhírű kutatója. 2006 és 2011 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Matematikai Intézetének igazgatója. 2014 óta a Magyar Tudományos Akadémia elnöke.[ Lovász László és Balogh József között Lovász úr felesége Katalin asszony.
A fotón balról: Szemerédi Endre (Budapest, 1940. augusztus 21.) Abel- és Széchenyi-díjas magyar matematikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Nemzetközi tudományos ismertségre tett szert kombinatorikai, számelméleti és algoritmuselméleti kutatásaival, eredményeivel. Legjelentősebb eredményét 1975-ben érte el, amikor Erdős Pál és Turán Pál egyik sejtését bizonyította, miszerint minden pozitív felső sűrűségű sorozat tartalmaz tetszőleges hosszú számtani sorozatot. 1990-től a Rutgers Egyetem számítógép-tudományi tanszékének egyetemi tanára.
Jobbról: Lovász László (Budapest, 1948. március 9.) Széchenyi-nagydíjas, Bolyai-nagydíjas[1], valamint Bolyai János alkotói díjas és Wolf-díjas magyar matematikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia (és az amerikai National Academy of Science[2]) rendes tagja. A számítógép-tudomány világhírű kutatója. 2006 és 2011 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Matematikai Intézetének igazgatója. 2014 óta a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Lovász László és Balogh József között Lovász úr felesége Katalin asszony.


Eddig öt doktori dolgozat témavezetője volt, jelenleg további öt doktorandusz diák témavezetőjeként tevékenykedik. Balogh József kutatása főleg az extremális kombinatorikára koncentrál, de vannak fontos eredményei az úgynevezett „bootstrap perkoláció", illetve diszkrét geometria és elméleti számítás tudomány területén is.

A kitüntetett fiatalember házas, felesége Sólya Andrea a University of Illinois zene tanszékén Clinical Assistant Professor. Két gyermeke van: Samu 9, Julianna pedig 6 éves. Nagy sportrajongó, szívesen játszik bowlingot, fallabdát, focit, ping-pongot, sakkot, teniszt; gyermekei iskolájában önkéntes sakkedző, illetve egy labdarúgócsapat, az idén városi bajnokságot nyert Wildcats vezetőedzője.