Elindult a vízpótlás – Enélkül sivataggá válhatna a Homokhátság

Jelenleg is zajlik a homokháti vízpótló rendszer kiépítése: most építik a második szakaszt, ezzel Domaszék után a Zákányszéken élő gazdák is megfelelő mennyiségű öntözővízhez juthatnak majd.

Jelenleg is zajlik a homokháti vízpótló rendszer kiépítése: most építik a második szakaszt, ezzel Domaszék után a Zákányszéken élő gazdák is megfelelő mennyiségű öntözővízhez juthatnak majd.

A klímaváltozás okozta problémák fokozottabban érintik a Homokhátságot, mint az or­szág más részeit. A terület ki­­emelten veszélyeztetett az aszály, a csökkenő éves csapadékmennyiség, a ritka, de nagy mennyiségű nyári esők miatt is.

Kétezer hektár

Elkezdődött a vízpótlás problémájának megoldása a Homokhátságon. Az Európai Unió által támogatott beruházás során a Tisza vizét használják fel öntözési célra. A munkálatok már Zákányszéken láthatóak is a Lódri-tó felőli oldalon, illetve a Ruzsai út két oldalán. A fo­lyamattal kétezer hektárnyi területet tudnak lefedni, amely érinti Domaszéket, Mórahalmot, Röszkét és Zákányszéket.

Összefüggő sivatag

Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere úgy fogalmazott, a Homokhátság nem más, mint Közép-Európa legnagyobb összefüggő sivataga, amelynek speciális adottságai vannak. Ez egy kristálykvarc homok.

A talajvízszint-süllyedés, a légköri hőmérséklet emelkedése, a légköri aszály, a homoktalaj forrósodása együttesen teszik sivataggá ezt a területet.

Hatalmas feladat, de jól halad. A Tisza vizét emelik meg és juttatják el a Homokhátságra. Hamarosan a Zákányszéken élő gazdák is megfelelő mennyiségű öntözővízhez juthatnak majd. Fotó: Kuklis István

Ez a folyamat ki fogja iktatni azokat a növénykultúrákat, amelyek ed­­dig a megélhetést adták.

A kulcs a víz

– A megoldás kulcsa a víz, amely minden formájában hiányzik a Homokhátságról. Hiányzik a rétegvíz, az altalajvíz is egyre mélyebb rétegekbe húzódik vissza. Az ivóvíz öntözési célú hasznosítása előbb-utóbb korlátokba fog ütközni. A megoldást az jelentheti, ha a nagy felszíni vízfolyások, a Duna és a Tisza adottságait használják. A Homokhátság tetejére a Tiszából fel kell juttatni a vizet, vízpótlást kell végrehajtani, és ezt a felszíni vízkincset kell szétteríteni a Homokhátság területén öntözőfürtszerűen. Ehhez biztosítani kell a technikát, technológiát, infrastruktúrát – magyarázta a polgármester.

Felfelé viszik a vizet

Első lépésként Algyőn kiléptették a mederből, majd több mint 15 méter magasságban több átemelő szivattyún keresztül már Zákányszék és Domaszék között tart a csatornarendszer kialakítása. A vízpótlással kapcsolatos beruházás első szakaszának megvalósítása elkezdődött. A Tiszából felhozott vizet csővezetéken fogják elvezetni. Kiépül a gerincvezeték, amely érinti a már meglévő csapadékvíz-csatornákat. A csatlakozást biztosító műtárgyak kiépítése után a csatornák feltöltését kö­­vetően irányított formában megkezdődhet a térség vízpótlása és öntözése.

Hatalmas feladat

– A szétterítéshez szükséges öntőzöfürthöz vízgerincre, üzemi öntözésű területre – amely kétezer hektárt lát el vízzel – meglévő víztározó-kapacitás növelésére van szükség. Meg kell tölteni a meglévő víztározókat, záportározókat és a mesterségesen kialakított tavakat, a természetes tavakat pedig ki kell kotorni ahhoz, hogy víztároló funkciójuk ismét visszatérjen – ismertette Nógrádi Zoltán a projekt részfeladatait.

A polgármester a Homokhátság vízpótlási problémáit megoldani kívánó nagyszabású beruházás terveihez számtalan együttműködő partneren keresztül kíván forrást és szaktudást szerezni évek óta. A tervek lassan formát öltenek: a 2000 hektárra, ami Domaszék, Zákányszék, Mórahalom és Röszke területén jelentős termőterületet fed le, hamarosan eljut a tiszai víz, amely segítheti az öntözést a mezőgazdasági termelésben.

Forrás: delmagyar.hu