Európa a Polgárokért Program: Képzett munkaerő megtartása és vonzása a Közép- és Kelet-európai országokban

Mórahalom Város Önkormányzata elnyerte a „Képzett munkaerő megtartása és vonzása a Közép- és Kelet-európai országokban” című pályázatot az Európa a Polgárokért program keretében. A Projekt egy olyan testvérvárosi találkozó megvalósítására irányul 2017. szeptember 13-15. között, melynek központi témája a képzett munkaerő országok közötti áramlása.

A projekt során konferencia kerül megszervezésre egy testvérvárosi találkozó keretében, ahol Nógrádi Zoltán Mórahalom polgármestere, mint házigazda nyitja meg köszöntőjével a konferenciát, majd Gyarmati Zoltán a Csongrád Megyei Önkormányzat Paktumiroda vezetője ismerteti a Csongrád Megyei Foglalkoztatási paktum előzményeit és aktualitásait. Ivanovné Makovits Tünde a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának osztályvezetője a mórahalmi foglalkoztatást bővítő program lehetőségekről tart előadást, illetve az SZTE- Europe Direct Szeged képviselője egy Európai szintű kitekintést, helyzetértékelést tár fel a résztvevőknek. Farkas Adrián a HSA Kft. régió és szakmai vezetője a munkaerő-piaci helyzetet mutatja be a Kelet-Magyarországi régió tükrében, Csányi László Mórahalom Városi Önkormányzat alpolgármestere a hátrányos helyzetű munkavállalók elhelyezkedésének ösztönzéséről tart előadást, illetve a Civitas Europica Centralis Alapítvány ismerteti a testvértelepülések helyzetértékelésének összegző bemutatását.

Továbbá workshopok kerülnek megrendezésre, ahol Csíkszentmárton, Párkány, Temerin, Uniejów, Zsombolya és Evje og Hornnes települések interaktív módon mutatják be helyi munkaerőpiaci programjaikat, valamint a Projekt jövőbeli fenntarthatósága érdekében meghatározzák a jövőbeli, projekt-szintű együttműködés lehetőségeit.

A program keretében a delegációk helyszíni látogatásokon vesznek részt, mely során gyakorlati ismeretekre tehetnek szert olyan helyi tapasztalatok megismerésével, melyek a helyi ipar- és turizmusfejlesztéshez kapcsolódnak.

Az Európa a polgárokért program támogatásával megvalósuló testvérvárosi találkozó fő célja, hogy a képzett munkaerő országok közti vándorlásához kapcsolódó témákban viták, tapasztalat-cserék lefolytatására kerüljön sor.