Európa következő 50 éve a Homokháti Kistérségen is múlik

Zákányszék, Röszke, Ásotthalom és Baja is részt vett az 50 év integráció, 50 helyszínen rendezvénysorozat helyi szintű lebonyolításában.
 
Mórahalom Város Önkormányzata öt társ-önkormányzattal karöltve pályázatot nyújtott be az „50 év integráció, 50 helyszínen” rendezvénysorozat helyi lebonyolítására, melynek keretében 6 településen tartanak kerekasztal-beszélgetéseket az Unió népszerűsítése céljából. Az Európai Unió fő értékeinek és a tagságunkban rejlő lehetőségek népszerűsítése érdekében szervezett programsorozat lebonyolításában a fő pályázó, Mórahalom mellett Ásotthalom, Baja, Domaszék, Röszke és Zákányszék települések vesznek részt.

A projekt keretében 2007. október 27-én elsőként Zákányszék adott otthont a közel 40 fős kerekasztal-beszélgetésnek, melynek fő témáját a helyi igényeknek megfelelően határozták meg. A meghívott előadók – többek között Nógrádi Zoltán Mórahalom polgármestere, országgyűlési képviselő, Kazi Péter a HOGATE irodavezetője – a civil szervezetek együttműködési lehetőségeiről, az Európai Unióban betöltött szerepükről adtak tájékoztatást. Kicsiny László, az INNORATIO Kutató Műhely elnöke pedig a civil szervezetek forrásszerzési lehetőségeiről számolt be, konkrét tapasztalati példák bevonásával. A résztvevőknek a beszélgetés során lehetőségük volt az elhagzott témák megvitatására és kérdések felvetésére is.

A rendezvényt lakossági esemény is kísérte, melyen az érdeklődők tradicionális helyi ételeket tekinthettek, sőt kóstolhattak meg, melyekből hamarosan szakácskönyv készül.

Röszkén 2007. november 10-én a környezettudatosság jegyében beszélgettek a résztvevők az Európai Unió természettudatos fejlesztéseinek megvalósításáról. A rendevénynek a Röszkei Konferencia és Képzési Központ adott helyet. A témák között szerepelt többek között az Európai Uniót létrehozó Római Szerződés megkötése óta elért eredmények számbavétele illetve az unió jövőjének felvázolása is. Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő rendkívül átfogó képet festett az EU jelenlegi működéséről, az egyes tagországok lehetőségeiről illetve az unióra váró változásokról, tekintettel a felgyorsult világgazdasági folyamatokra. A konferencián Borbásné Márki Márta polgármester tartott előadást Röszke gazdasági és társadalmi helyzetéről, valamint a következő időszak feladatairól. Vollmuth Eszter pályázatíró a határon átnyúló vizes élőhely rehabilitáció kapcsán a térség vizes élőhelyeinek természetszerű helyreállításairól számolt be mintaként bemutatva a Nagyszéksós-tó rehabiitációját. Dr. Rakonczai János egyetemi docens, a Szegedi Tudományegyetem tanszékcsoport vezetője pedig a klímatudatos gondolkodás témakörében kalauzolta el a résztvevőket.

Az esemény kísérő rendezvényeként valósult meg az „Európai Unió országainak klímaüzenete - vendégünk Al Gore ” szituációs játék az általános iskola 6. osztályos tanulóinak előadásában.

Ásotthalmon és Baján egy időben, azaz 2007. november 17-én került sor a kerekasztal-beszélgetésre. Míg Ásotthalmon a helyi igényeket ismerve a mezőgazdaság és a vidék helyzetét vitatták meg a résztvevők, addig Baján az oktatás fejlesztési lehetőségeit vizsgálták az előadók segítségével. Ásotthalmon Tóth Péter az Agrár Európa Kft. ügyvezető igazgatója a mezőgazdaság és a vidék helyzetét mutatta be az EU csatlakozás óta. dr. Lengyel Istvánné a "Napraforgó" Falusi Vendéglátók Alsó-Tisza Vidéki Egyesületének elnöke pedig a falusi vendéglátás Európai Uniós szabályaiba avatta be az érdeklődőket. Előadóként részt vett továbbá Petró Ferenc, Ásotthalom polgármestere és Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő is. Az eseményt ízletes mangalica kóstolóval zárták.

Baján Dr. Bíró Imre Barna a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Csillagvizsgáló Intézetének munkatársa Világűr a tanteremben és "Földi Univerzum Program": magyar robottávcső és interaktív tudományos park Baján címmel tartott igen érdekes előadást. A kistérségi oktatásról és a pályázati lehetőségekről dr. Müller Ágnes a Bajai Többcélű Kistérségi társulás munkaszervezetének vezetője számolt be. Az egész napos rendezvényen az érdeklődők továbbá Székely Lajos városfejlesztési tanácsadó, Kling József a Szakképzési Konzorcium vezető, és Kisné Illés Ágnes FEBTEGA Kft. ügyvezető előadásait hallgathatták meg. A kerekasztal-beszélgetés kísérő rendezvényeként Vuity Tvrtkó:"Pokoljárás" című könyvének bemutatója után a III. Béla Gimnázium Szinistúdiójának és versenytáncosainak gálaműsorára került sor Janicsák Gábor megsegítésére.

A következő kerekasztal-beszélgetés helyszíne a mórahalmi Aranyszöm Rendezvényház lesz. 2007. november 24-én a résztvevők a turizmus témakörében ismerkedhetnek meg az Európai Uniós irányelvekkel, pályázati lehetőségekkel. Az utosló kerekasztal-beszélgetést domaszken rendezik meg december 1-jén, „Európai pályázati lehetőségek a regionális fejlesztés és az esélyegyenlőség érdekében” címmel.

A rendezvénysorozat lebonyolításában nagy segítséget nyújtanak a szegedi EUROPE DIRECT (a Szegedi Tudományegyetem keretei belül működő európai információs pont) munkatársai. Segítségükkel átfogó képet kaphatunk a megrendezett konferencia fő témájáról, azaz az Európai Uniót létrehozó Római Szerződés megkötése óta elért eredményekről illetve az unió jövőjéről.

A kerekasztal-beszélgetéseket mindig 1 hetes vándorkiállítás előzi meg, amely az Európai Unió történetét mutatja be, valamint a Beretzk Péter Természetvédelmi Klubnak köszönhetően egy klímakapmány kiállítás is megtekintehtő az adott rendezvényen.

A programsorozat zárásaként egy fórumot rendeznek Mórahalmon a Római Szerződés aláírásának 50. évfordulója alkalmából. A fórum célja a kerekasztal-beszélgetések lezárása, az esetleges konzekvenciák levonása és az, hogy a rendezvénysorozat végére az egyes települések életét meghatározó személyekben, kialakuljon egy olyan attitűd, amely a település egészének fejlődését segíti elő. Az ünneplés azonban nem csak a múltban elért eredményeknek szól. Kiváló alkalmat jelent arra is, hogy jobban megértsük a jelent, és a jövőbe tekintve megvitassuk, milyen Európában szeretnénk élni.

Hiszen Európa következő 50 éve rajtunk is múlik!

„A rendezvény az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete, az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája és a magyar kormány közötti Igazgatási Partnerség keretében jött létre.”