Folyatódik Mórahalom főutcájának felújítása

Mórahalmon az 5514-es utat a Honvéd utcáig már felújították, miután elkészült az 55-ös főút városi elkerülő szakasza. Az út hátralévő részének a Szegedi útnak a felújítása is hamarosan elkezdődhet, hiszen hivatalosan is elindult a terveztetés folyamata. A szakemberek már tárgyalnak az önkormányzattal a kivitelezés részleteiről.

A Magyar Közút minden évben előre meghatározott központi költségvetési forrásokból láthatja el az országos utakon az üzemeltetési és fenntartási feladatokat. Az ezen felüli, teljes körű felújítási munkák külön hazai vagy európai uniós finanszírozású országos programokon keresztül valósulhatnak meg.

Az 5514-es útszakasz korábban az 55-ös főút részét képezte, de a Mórahalom elkerülő út 2015 évi átadását követően a két újonnan létesített körforgalmú csomópont közötti főúti szakaszt összekötő úttá minősítették. Az 5514-es jelű Mórahalom átkelés összekötő út egy szakasza 2018-ban két részletben európai uniós, illetve hazai forrásból újult meg.

A megújult szakasz.

Az összekötő út további részének, felújításának és új parkolók létesítésének a tervezése folyik jelenleg. A felújítás azonban csak a szükséges forrás biztosítását követően valósulhat meg. Addig is az előírások szerinti és a rendelkezésükre biztosított források erejéig, a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is elvégezik a szükséges javítási munkákat ezen a szakaszon is az időjárásnak, a burkolatszerkezetnek és a burkolat állapotának megfelelő technológiával és ütemezéssel, a forgalomra veszélyes hibákat prioritással kezelve.

A megújult szakasz.

A jelenlegi tervezési szakasz eleje Mórahalom belterületén a Honvéd utcánál kezdődik, a végszelvénye pedig a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásából épített körforgalmi csomópontjánál ér véget.

A tervező az út és a meglévő parkolók burkolatának felújítását és szegélyeit a jelenlegi vonalvezetés mellett megtervezi, valamint ezt továbbfejlesztve a település tábláig további párhuzamos parkolóhelyeket is tervez.

A felújítandó szakasz.

A parkolók létesítésével felül kell vizsgálni a jelenlegi nyílt árkos vízelvezetést is a temető oldalán. Szintén tervezési feladat a Szegedi út – Munkácsy utca csomópontnál gyalogos átkelőhely és forgalomlassító sziget kialakításának vizsgálata, illetve a meglévő autóbusz öblök felülvizsgálata, szükség esetén szabványosítása. A forgalombiztonság növelése érdekében tartós burkolati jelek festése és KRESZ táblák cseréjére is a terv részét képezi majd.