Hamarosan véglegesítik Mórahalom településrendezési dokumentumait

 2019 nyarán Mórahalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hübner Tervező Kft-t bízta meg településrendezési eszközeinek kidolgozásával, így Prof. Dr. Hübner Mátyás okleveles építészmérnök, vezető építész- és településtervező irányításával megkezdődött a város új településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek készítése. A településképi rendeletről, a főbb építészeti szabályokról és településfejlesztéssel kapcsolatos lakossági véleményezésről Berkecz Balázs településtervező, a Hübner Kft ügyvezetője beszélt.
 – Mivel foglalkozik és mi a szerepe a helyi építési szabályzat megalkotásában?

Cégünk széleskörű referenciákkal rendelkezik a városfejlesztés és -rendezés területén, Hévíztől, Pécsen át Gyuláig sok-sok helyen dolgoztunk az elmúlt évtizedekben. Örömmel vettük a felkérést, hogy elkészíthetjük az ország egyik legdinamikusabban fejlődő kisvárosának, Mórahalomnak az új jogszabályi előírásoknak megfelelő településfejlesztési és településrendezési dokumentumait. A munka Dr. Hübner Mátyás professzor, vezető építész tervezői irányításával és Zsigmond László településtervező kollégám, illetve több szakági társtervező közreműködésével zajlik 2019 júniusa óta.

– Mit tartalmaz a helyi építési szabályzat és kikre vonatkozik?

A helyi építési szabályzat (röviden: HÉSZ) az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelően megállapító és biztosító települési önkormányzati rendelet. Az új szabályok szerint van egy másik fontos eszköz is: a településképi rendelet. Az országos építési szabályok mellett a HÉSZ és a településképi rendelet előírásait kell mindenkinek figyelembe vennie, amikor valahol valamilyen építési tevékenységet tervez.
– Milyen jellegzetességek szerepelnek benne Mórahalommal kapcsolatban? Vannak-e a városnak sajátos építészeti jegyei?


Mórahalom mai városközpontja egy kb. 400 hektáros területen fekszik, az egykori Szeged-Alsóközpontból, a Szeged – Baja és Zákányszék – Röszke útvonalak csomópontjában alakult ki. Ezen a helyen építették a környező népes tanyavilág igényeihez szükséges közösségi közigazgatási épületeket, amelyek nagyrészt ma is itt állnak, például a templom, a posta, az Aranyszöm Rendezvényház is.

Mórahalom telek- és utcarendszerének létrehozása mérnöki munka eredménye, amelynek első ütemét 1923-ban készíttette a szegedi tanács, ezen mesterséges településszerkezet növekedett és rögzült napjainkig. Természetesen a település szerkezetének kialakulásában a domborzati, a vízrajzi, a közlekedésföldrajzi adottságok, valamint a mindenkori népességszám és települési funkciók egyaránt szerepet játszottak. Mindeközben az elmúlt 30 évben sikerült olyan markáns, egyből felismerhető épületekkel, komplexumokkal megerősíteni a város utcaképét, mint a városháza, a fürdő főbejárata, a szállodák jellegzetes árkádos bejárata és a buszpályaudvar főépületének sziluettje. Emellett nagyon fontosnak tartom, hogy rengeteg értéket megmentett a mórahalmi közösség a tanyavilág épített örökségéből is, iskolákat és lakóházakat egyaránt.

– Milyen főbb szabályokra kell odafigyelnie a lakosságnak, ha építkezik vagy felújít?

2016 januárjától él az építésügyben az egyszerű bejelentés intézménye, amely kizárólag lakásépítés esetén alkalmazható. Ez azt jelenti, hogy az építési engedélyezési eljárás intézménye ezekben az esetekben megszűnt, viszont az építésügyi szabályokat továbbra is be kell tartani. Jó tudni, hogy a kormányhivatalok berkein belül működő építésfelügyeletnek minden egyes ilyen építkezést ellenőriznie kell, ezért rendre problémát is okoz minden építtető számára, ha esetleg valamiért eltér az országos és helyi szabályoktól. Ezek a problémák jellemzően jelentős anyagi terhekkel is járnak, hiszen a szabálytalan építkezéseknél átalakítási, vagy rosszabb esetben bontási kötelezettség keletkezik. Fontos odafigyelni, jó és alapos építésztervezőt választani, és nagy figyelmet fordítani a kivitelezésre is. Érdemes észben tartani, hogy idén márciustól az országban minden építéshatósági feladat a megyei kormányhivatalokhoz kerül, egyedül a településkép megőrzésével kapcsolatos polgármesteri és főépítészi feladatkör marad helyben.– Meddig tudja véleményezni a szabályzatot a lakosság? Mit jelent ez pontosan?

Mórahalom településrendezési eszközeivel kapcsolatosan 2019. júniusában indult több körben partnerségi egyeztetés. A nyáron mindenki számára nyitott volt a lehetőség, hogy előzetesen megfogalmazza javaslatát, véleményét a város fejlesztése és településrendezési dokumentumai kapcsán. Közel 30 lakossági és közületi javaslat érkezett a véleményezési eljárás lezárásáig. 2019. decemberében pedig már az egyeztetési dokumentumok véleményezésére nyílt lehetőség, amely 2020. januárjának első hetében lezárult, de a dokumentumok most is elérhetőek a város honlapján. Várhatóan februárban zárul le a tervezési folyamat, most a beérkezett vélemények és javaslatok feldolgozása, átvezetése zajlik. Az a cél, hogy a lényegében már elkészült fejlesztési- és rendezési tervcsomag a következő 10-15 évben alapvetően el tudja látni a felsőbb jogszabályokban meghatározott szerepét.