Helyi adókkal kapcsolatos tájékoztatás

 A végrehajtási eljárások szüneteléséről rendelkezett az 57/2020. (III.23.) Kormány rendelet. A kormány 2020. június 18-án visszavonta a március 11-én elrendelt veszélyhelyzetet, mely a kihirdetést követő nap már hatályba lépett.
 A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény rendelkezése értelmében a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig szünetelnek a 2020. március 24-én az adóhatóság előtt folyamatban lévő végrehajtási eljárások.

A végrehajtási eljárások foganatosításának elkerülése érdekében a lejárt esedékességű adótartozással rendelkező adózóknak javasoljuk, hogy mielőbb tegyenek eleget adófizetési kötelezettségüknek.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezése értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezettek többek között a gazdálkodó szervezetek, mely meghatározás magában foglalja mind az egyéni vállalkozókat, mind a társas vállalkozásokat is. A törvény értelmében az érintett adózókkal az adóhatóság – valamennyi ügy tekintetében - kizárólag elektronikus úton tart kapcsolatot.
Ezen adózók adófizetési kötelezettségüket átutalással, illetve bankkártyával kötelesek teljesíteni!

Az elektronikus kapcsolattartás helyszíne az önkormányzati ASP rendszerben az Elektronikus Önkormányzati Portál (Portál).
A Portál minden ügyfélkapuval rendelkező ügyfele számára biztosít elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat. (https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitólap)
Az adózók személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül küldhetik be kérelmeiket, bevallásaikat, ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, megtekinthetik feldolgozott bevallásaikat és ingyenesen fizethetnek bankkártyával helyi adót, díjat, illetékeket a kiválasztott önkormányzatnál.
A Portál a nap 24 órájában biztosítja ügyfelei számára az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat.

Helyi adókkal kapcsolatos kérdés esetén munkaidőben kollégáink készséggel állnak az Ön rendelkezésére a központi telefonszámunkon.
+36 (62) 281-022 (161, 162, 163-as mellékek)

Továbbra is kérem szíves közreműködésüket az adóhatósági feladatok jogszabályokban foglalt feladatainak elvégzéséhez.

Mórahalom, 2020. 06. 30.
 
Tisztelettel:
Dr. Tóth Krisztián sk.
jegyző