HÉSZ módosítás 2015. - előzetes véleménykérés

 A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XII.8.) Kormányrendelet (továbbiakban Eljr.) 37. § szerint előzetes eljárás indul Mórahalom Város Településszerkezeti tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítására „teljes eljárás” keretében.
 A rendezés alá vont területek pontos lehatárolását, a módosítások lényegét és várható hatását tartalmazó előzetes tájékoztatás ezen a linken  érhető el.