Hivatalos közlemény

A Szabad Európa révén közölt Mórahalom által kisajátított földekről szóló riport kapcsán Önkormányzatunk a következő nyilatkozatot teszi:

Az említett riportban valótlanságokat állítanak, s különböző, az elmúlt 10 évben történt eseményeket mosnak össze, valótlanul, etikátlanul, rossz fényben tüntetve fel Önkormányzatunkat. Ezen etikátlan sajtómagatartás alkalmas a közvélemény megtévesztésére. A riportban említett kisajátítások tekintetében jogerős bírósági ítéletek születtek. Ezen döntésekben Önkormányzatunk valamennyi eljárását jogszerűnek minősítette a Kúria. Valamennyi kisajátított földrészlet az Önkormányzat tulajdonában van, soha nem került értékesítésre, öntözési közösség földműves tagjai által hasznosítottak. Ezen döntéseket kérem tiszteletben tartani. A kisajátítások kapcsán említett mintagazdaság uniós forrást soha nem használt fel. Ez bármely időpontban bizonyítható. A vízpótlási rendszer kiépítése folyamatban van. A riportban elhangzott csúsztatások és valótlanságok okán azonnal sajtóhelyreigazítást kezdeményezünk valamennyi a riportot átvevő, idéző, és kommentáló sajtóorgánummal szemben, eredménytelensége esetén bírósághoz fordulunk. A személyiségi jogokat sértő, a riportban elhangzott kijelentések, feltételezhetően rágalmazási és becsületsértési, olykor kegyeletsértő állításait jogi szakértőink vizsgálják.