Idén is boldog a mórahalmi óvoda

A Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda a 2020-2021-es nevelési évben ismét tagja lett a Boldog Óvoda és Boldog Iskola hálózatnak, sikerült megtartania a Boldog Óvoda címet. Az intézményben fontosnak tartják, hogy derűs, szeretetteljes, kiegyensúlyozott légkörben nevelkedjenek a rájuk bízott óvodások. A jelenlegi helyzetben testi egészségük megóvásán kívül rendkívül fontos lelki egészségük védelme is, amelynek alapja a boldogság és a boldogságra való képesség.

A mindennapokban sokszor tapasztaljuk, hogy a gyermekek gyakran tele vannak félelmekkel, szorongásokkal és bizonytalansággal, valamint rendszeresen szembesülnek problémákkal és kihívásokkal. A pedagógusoknak fontos feladat megtanítani a gyermekeket arra, hogy magabiztosabban álljanak a mindennapi kihívások elé, képesek legyenek a problémák hatékonyabb kezelésére, a pozitív gondolkodás által bátrabbá, magabiztosabbá és nyitottabbá váljanak. Céljuk, hogy a boldogságórák gyakorlatainak segítségével könnyebben vészeljék át a változás időszakát és megtanulják észrevenni és értékelni az örömteli pillanatokat és az élet szépségeit.

Az idei évben a Micimackó-csoport is csatlakozott a boldogságórák tartásához a Méhecske, Mókuska, Csupafül, Csiga, Pillangó és a Süni csoport kíséretében. A csoportban a boldogságórák felvezetéseként elkészítették a Boldog várat.

A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik meg a gyermekeket a boldogság különféle összetevőivel és feltételeivel. Minden hónapban más és más témát dolgoznak fel komplexen a boldogságórákon keresztül, alkalmazva a relaxációs gyakorlatokat, használva a meséket, zenéket, segítségül hívva a gyermekek saját élményeit és tapasztalatait, mindezt játékos keretek között megvalósítva.

Szeptemberben a legelső téma kapcsán a hálával ismerkedtek meg a gyerekek. Sokat beszélgettek arról, mi mindenért lehetnek hálásak, a témához kapcsolódó színezőket színeztek a gyermekek, és elkészítették a csoport közös hálavirágát. Ezt követte az optimizmus gyakorlása, majd a társas kapcsolatok ápolása. Szomorú Szilárddal és Boldog Blankával játszottak, és Tódi törpe optimista varázsszemüvegét is elkészítették a gyermekek. A szemüvegen keresztül másképpen látták a világot, észre tudták benne venni a szépet, a tükörbe nézve meglátták mosolygós, optimista önarcképüket, amit aztán papírra is vetettek.

A társas kapcsolatok ápolása téma feldolgozásánál barátságláncot készítettek és közösen egy állatkertet építettek. Egy fonalgombolyag segítségével kialakították a Micimackó csoport összetartozását kifejező pókhálót. A gyermekek a gombolyagot egymásnak átadva elmondhatták, hogy mit szeretnek benne, ezzel is erősítve a csoporton belüli társas kötelékeket.

A csoport tagjai az eddigi hónapok során minden téma alkalmával egy lépcsőfokkal közelebb kerültek a boldogsághoz és alig várják, hogy a nevelési év végére elérjék a Boldog várat. Az óvodapedagógusok ezzel is hozzásegítik a gyermekeket, hogy felcseperedve boldogságra képes kisiskolásokká majd felnőttekké váljanak.