Integrált Településfejlesztési Stratégia

Egy város élete, problémái és lehetőségei folyton változnak, így időnként szükségessé válik annak felülvizsgálata is, és a céloknak, a megváltozott körülményekhez való igazítása.
Erről hozott döntést Mórahalom Város Önkormányzata, amely ezért még idén felül kívánta vizsgálni a város integrált településfejlesztési stratégiáját. Miért volt fontos ez most? Az elmúlt időszakban jelentősen megváltoztak a város életét befolyásoló külső körülmények, a különböző támogatási rendszerek. Szükséges volt újragondolni a megoldatlan problémákat és az arra adható válaszokat is, valamint új kitörési pontokat kell keresni, amelyek lehetőségeket jelentenek a Mórahalmon élők, dolgozók és vállalkozók életének, és működési feltételeinek javítására. Az Önkormányzat Képviselő-testülete tehát elhatározta, hogy külső szakcégek bevonásával felülvizsgáltatja a város jövőképét meghatározó városfejlesztési dokumentumokat.

Mórahalom Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítéséhez nyújtott segítségüket köszönöm.
Tájékoztatom Önöket, hogy a Mórahalom Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját a képviselő-testület a 2015.09.24. napján tartott képviselő-testületi ülésén vitatta meg és mindkét dokumentumot a 308/2015. (IX.24.) kt számú határozattal elfogadta.


MÓRAHALOM VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

MÓRAHALOM VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA