Kérés a Térség Lakosságához!

A Homokháti járás polgármestereinek társulási tanácsa felelősen gondolkodik a térség egészségügyi alap- és szakellátásának jövőjéről. Tudomásul vesszük a változások szükségességét, azonban úgy gondoljuk, hogy a jövőbe mutató átalakítás a szolgáltatások színvonalának emelése kapcsán nyer értelmet.

Az orvosi ügyeleti rendszer átalakítása, s az Országos Mentőszolgálat által történő átvétele sok előnyt rejthet magában. Ezzel együtt Térségünk nagy tanyás jellege, a határmentiségünk, az élénk turisztikai forgalmunk, a migrációs nyomás különleges kockázatokat rejt magában. Az országosan egységes formában meghatározott új rend illeszkedése a térség sajátosságaihoz folyamatos kontrollt igényel.

A társulási tanács valamennyi polgármester tagja úgy döntött, hogy - ezen kontroll megvalósítása érdekében - kérjük arra a lakosságot, hogy az ügyeleti rendszer tapasztalataival kapcsolatban adjanak információt a polgármesteri hivataloknak. Számítunk a pozitív tapasztalatokra épp úgy, mint az esetleges nehézségekre, kapacitáshiányra. Ezen információkat összesítjük, melyeket szakemberekkel és a döntéshozókkal később megvitatunk majd az ágazati döntéshozók felé szándékozunk továbbítani. Amennyiben a térség sajátosságai változtatási szükségletet idéznek elő, azt tárgyalásos úton kívánjuk érvényesíteni.

Kérjük tisztelettel, hogy az ügyeleti ellátás kapcsán szerzett tapasztalataikról a térség polgármestereinek titkárságára szíveskedjenek tájékoztatást adni.

Elérhetőségeink a következők:

1. adott Polgármesteri Hivatal polgármesteri titkársága

2. info@morahalom.hu

Segítő közreműködésüket köszönjük.

Tisztelettel

A Homokháti Kistérség Társulási Tanácsa