Lakossági tájékoztató a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

Ezúton tájékoztatom Önöket a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) által bevezetett új szabályokról, eljárásrendről.
A birtokvédelmi eljárás lényege, hogy a jegyző a birtokos kérésére a tényleges birtoklási helyzet alapján eltilthatja a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól, illetve elrendelheti az eredeti állapot helyreállítását.

A 2015. március 1-jén hatályba lépett Rendelet speciális eljárási szabályok kidolgozásával szabályozta újra a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárást.

A birtokvédelmi ügyek jellegzetessége, hogy különös érdek fűződik a gyors határozathozatalhoz, ennek megfelelően a Rendelet elfogadásával a jogalkotó felgyorsította az eljárás lefolytatásának időtartamát. Ennek megfelelően a jegyzőnek tizenöt nap áll rendelkezésére: ebből az első tíz nap a bizonyítékok előterjesztésére szolgáló idő, a következő öt napon belül a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján kell eldöntenie, hogy helyt ad-e a kérelemnek vagy elutasítja azt.

A korábbiaktól eltérően határidő meghosszabbítására nincs lehetőség, tehát a jegyzőnek a birtokvitát azon bizonyítékok alapján kell eldöntenie, amelyeket a felek elé tárnak. Szintén új szabály, hogy az eljárás felfüggesztésére sincs mód.

Az eljárás változatlanul kérelemmel indul, melynek formanyomtatványa és kitöltési útmutatója letölthető honlapunkról, illetve átvehető a Polgármesteri Hivatal Titkárságán /I. emelet 106. iroda/.
A Rendelet változást hozott a kérelem kötelező tartalmi elemeinek vonatkozásában is. Ezek felsorolásra kerültek, és hiánypótlásukra nincs lehetőség.

A Rendelet a korábbi szabályozással ellentétben immáron egyértelművé teszi, hogy birtokvédelmi ügyben a jegyző csupán kétféle határozatot hozhat: ha a kérelem megalapozott, elrendelheti az eredeti állapot helyreállítását, vagy eltilthatja az ellenérdekű felet a jogsértő magatartás gyakorlásától. A jegyzőnek minden más esetben el kell utasítania a kérelmet.

Kiemelendő továbbá, hogy más eljárási szabályoktól teljesen eltérően állapítja meg a Rendelet a kézbesítési vélelemre vonatkozó szabályt: ha a birtokvédelmi eljárás során született bármely határozat kézbesítése sikertelen, azt azon a napon kell kézbesítettnek tekinteni, amikor az a jegyzőhöz visszaérkezett.

Az eljárás illetékköteles.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy birtokvitával érintett ügyeikben a fentieknek megfelelően szíveskedjenek eljárni!

 
Tisztelettel:
dr. Elekes Petra
jegyző

Downloads