Local Agenda 21 (fenntartható fejlődés helyi programja) tervének felülvizsgálata

A fenntartható fejlődés helyi programjának készítése során immár harmadik alkalommal kérdezzük meg a Mórahalmon élő felnőtt lakosságot és a tanulókat.

A program elkészítésére vonatkozó útmutatók alapján készítettünk 1-1, a lakosságnak és a tanulóknak szóló kérdőívet, melynek kiértékelése alapján a település különböző jellemzőiről kaphattunk részletes képet. A kérdések megegyeznek a korábbi két kérdőív kérdéseivel, így az eredmények összevethetővé válnak, megfigyelve a tendenciákat, kiemelve a hangsúlyos kérdéseket. Ezen kérdések érintik a település környezeti, természeti, társadalmi és gazdasági jellemzőit, csakúgy, mint a lakosok Mórahalomról és közvetlen lakókörnyezetükről alkotott véleményét.

A korábbi kérdőívek eredményének összevetésével nyomon követhetjük a változásokat, új feladatokat jelölhetünk ki. A kérdőívek segítségével lehetőségünk nyílik olyan hosszú távú fenntarthatósági célokat megfogalmazni, melyek elsődleges célja elősegíteni Mórahalom város gazdasági, környezeti és társadalmi jellemzőinek pozitív irányba való fejlődését, a település fenntartható fejlődését.


A most készítendő program sikeres megvalósítására csupán az érintett helyi társadalmi és gazdasági szereplők véleményének megismerésével és aktív részvételével számíthatunk.

A program készítésével elősegíthetjük azt, hogy a település olyan irányban fejlődjön, hogy azt az ott lakók továbbra is otthonuknak érezzék.

A fenntartható fejlődés fogalma olyan fejlődési folyamatot jelöl, ami kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket.

„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.” (amerikai indián közmondás)

A kérdőívek az alábbi linkeken érhetők el, a linkek már fogadják a válaszokat:


Oktatási kérdőív linkje:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefoLqJQItVxkP6zO33G-XlLHA0-hAH-0IvUSeoGaE0_DLhAQ/viewform


Lakossági kérdőív linkje:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU6UUGM70fWjxA3MfHMO_7Nj_fvndbLgk-uqohYpSF266o8Q/viewform


(Kérjük, hogy a kérdőívek végén található „mehet/beküldés” gombra mindenképpen szíveskedjenek rákattintani, ellenkező esetben a kérdőív nem kerül beküldésre.)

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a kérdőívek kitöltésével és visszaküldésével segítse az önkormányzat tervfelülvizsgálati és tervkészítési munkáját.