Már készül a magyar-szerb fürdőfejlesztési stratégia

A „Hűsítő Kockák” fantázianevet viselő projekt keretében közös fürdőfejlesztési stratégia készül a magyar-szerb határmenti régióra, melyben Mórahalom, mint fürdőváros partnerként is részt vesz. A közös szakmai konferencia legutóbbi állomása a szerbiai Temerin volt.A szépszámú jelenlévőt a temerini ifjúsági otthon nagytermében Gusztony András, a községi képviselő-testület elnöke köszöntötte, majd néhány szóban ismertette Temerin jellegzetességeit. A Cooling Cubes programot dr. Kovács Zoltán projektmenedzser, a Szegedi Tudományegyetem tanára mutatta be. A szakmai előadások keretében először Juhász Bálint tartományi gazdasági, foglalkoztatási és a nemek egyenjogúságával foglalkozó titkárság titkárhelyettese tartott előadást Vajdaság AT fejlesztési stratégiájáról 2014–2020-ig különös tekintettel a gazdasági-turisztikai lehetőségekre. Ezt követően dr. Željko Bibić, a tartományi egészségügyi, szociálpolitikai és népesedéspolitikai titkárság szakmunkatársa tartott előadást a fürdőturizmus prioritásairól a helyi önkormányzatok fejlesztési stratégiáiban. A folytatásban Juhász Tibor megbízott igazgató bemutatta az adai Adice Rekreációs Központot, Gordana Džigurski, az óbecsei turisztikai szervezet igazgatónője pedig Óbecse fürdőturizmusának fejlesztési lehetőségeit ecsetelte. A temerini fürdőközpont fejlesztési céljairól és lehetőségeiről dr. Nagy Imre egyetemi tanár szólt. Mórahalmot Farkas Gábor, a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő vezetője képviselte, aki elmondta, hogy a szerb partnerek lehetőségei lényegesen rosszabbak, mint a hazai viszonyok, ugyanis az elmúlt 15-20 évben nem tudtak fürdőfejlesztésbe fogni a Vajdaságban. Mórahalom ehhez képest szerencsés helyzetben van, rengeteg fejlesztést valósítottak meg az elmúlt évtizedben és ezekkel a tapasztalatokkal szeretnék segíteni a projekt sikerességét.

A program 2013 márciusától ezév júniusáig tart. Ennek keretében a temerini már a második szakmai jellegű tanácskozás, illetve negyedik műhelymunka volt. A konferencia párhuzamosan magyar és szerb nyelven folyt. A konferencia előadói magyar és szerb oldalról mutatták be a fürdőfejlesztés jelenlegi helyzetét és lehetőségeit. A fórum keretében ezúttal főként a szerb oldalról voltak előadók, akik egy-egy, a projektbe bevont fürdő konkrét fejlesztési céljait ismertették, illetve területi szintű turizmusfejlesztési stratégiákat mutattak be. A kiértékelő workshop szűkebb szakmai körben valósult meg, ahol már a stratégia építésre koncentráltak és az eddig lefolytatott fürdő auditok is napirenden voltak.

A stratégia kidolgozása a Szegedi Tudo­mányegyetem vezetésével történik, egy magyar (Mórahalom) és három szerbiai partner (Ada, Temerin, Újvidék) közre­működésével. A stratégia-alkotás folya­matában a projekt partnereken kívül további 22 fürdő is részt vesz.

A cél egy olyan összehangolt stratégia megalkotása, mely a kutatási eredmé­nyek (statisztikai adatok feldolgozása és kiértékelése, kérdőíves felmérések és interjúk eredményei) mellett a fürdők üzemeltetőinek gyakorlati tapasztalata­it is felhasználja.