MEGHÍVÓ A MÓRAHALOM-ALSÓVÁROS (Kissori úti lakónegyed) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ CSATORNÁINAK ÉPÍTÉSI MUNKÁLATAIRÓL TARTANDÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy megkezdjük a Mórahalom-Alsóváros: Tanács, Volford, Babarczi, Masa utcák és a Kissori út lakóterületi szakasza csapadékvíz elvezető csatornáinak építési munkálatait.

Az utcák csapadékvíz-elvezető csatornáinak építése hozzájárul a magáningatlanok belvíz-mentességének biztosításához.

Beruházásunk részben pályázati forrástámogatásból valósul meg, melynek önerőbiztosításához lakossági hozzájárulás a gépkocsi-behajtók és gyalogátjárók átereszeinek kiépítése költségének erejéig – a 131/2021.(IX.30.) Kt számú határozat szerint szükséges.

A fejlesztés ismertetésére lakossági fórumot hívok össze az érintett utcák valamennyi lakosa és ingatlantulajdonosa részére, melynek időpontja és helyszíne:

2022. szeptember 8., csütörtök 17:30 óra – Mórahalom Városháza I. em. díszterem

Kérek minden Tisztelt Ingatlantulajdonost és Lakost, hogy szíveskedjék eljönni a lakossági fóruma, ahol részletesen beszámolok szakági kollégáimmal együtt a beruházásról, időbeli ütemezésről, továbbá tájékoztatom Önöket a szükséges teendőkről!

A beruházás településszíntű horderejének fontossága és a szűkös kivitelezési ütemterv tarthatósága végett az érintettek lakossági fórumon való részvételére kivétel nélkül számítok.

Utcánkét a közterület egyik oldalán létesítjük a csapadékcsatornát:

  • a Tanács, Volford és Babarczi utcában a páros (Dél-keleti) oldalon,
  • a Masa utcában a páratlan (déli) oldalon,
  • a Kissori úton a páratlan, (a lakóépületek felőli) oldalon építünk.

Tájékoztatom Önöket, hogy a vízjogi létesítési tervdokumentációnk a lakónegyedi családi ház építkezések megkezdése előtt készült, így az egyes ingatlanokra való beközlekedésre szolgáló 4 m széles átereszek helye a családi házak elrendezés-ismerete nélkül lett meg megrajzolva. Annak érdekében, hogy a kivitelezés során az egyes átereszek az Önök által kívánt helyre és méretben készüljenek, feltétlenül szükséges az, hogy megfelelő időben egyeztessenek a kivitelezővel. Egyeztetés hiányában a kivitelező a terveken szereplő módon építi meg a csatornát, melyen változtatni csak lakossági költségén lehet.

Amennyiben érdektelenség végett távolmaradásukat kell regisztrálnunk, úgy önkormányzatunk kénytelen a távolmaradók zöldmezős telekingatlanának visszavásárlási eljárását kezdeményezni.

Jelenlétükre a lakossági fórumon feltétlenül számítok!

Mórahalom, 2022. augusztus 31.

Tisztelettel:

Nógrádi Zoltán

polgármester