Megkezdődött a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola felújítása

A napokban kezdődött meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola helyi igényekre alapozott, komplex infrastrukturális fejlesztése. Az iskola nem csak megújul hanem egy teljesen új épületszárnnyal is bővülni fog, illetve új eszközöket is kapni fog.

A felújítás célja, hogy az intézmény hosszútávon felkészüljön a XXI. század minőségi nevelésre oktatásra vonatkozó kihívásaira, a modern kor igényeinek megfelelő nevelést-oktatást nyújtó befogadó iskolai szerepkörre.

Az intézmény értékközvetítő szerepéhez, alapfeladataihoz illeszkedő, azokat támogató átfogó épület- és eszközfejlesztés megvalósítása közel 700 millió forint értékben valósul meg. A tantermek, a sportcsarnok, a közösségi terek, a mosdók felújítása mellett a tetőtérben foglalkoztató szobák, az épülő új épületszárnyban korszerű természettudományos labor, technika és rajz szaktanterem lesz kialakítva.

Az eszközfejlesztés keretében a tantermekbe új bútorok kerülnek. A nevelő-oktató munkát segítő modern digitális eszközök, gondolkodásfejlesztő taneszközök, sporteszközök kerülnek beszerzésre. A projekt várhatóan 2021. november 29-én fejeződik be.