Megkezdődtek a munkálatok, melynek segítségével a Tisza vizét használnák öntözésre a Homokhátságon

Elkezdődött a vízpótlás problémájának megoldása a Homokhátságon. A beruházás alapján a Tisza folyó vizét használják fel öntözési célra. A munkálatok már Zákányszéken láthatóak is a Lórdi-tó felőli oldalon. A folyamattal kétezer hektárnyi területet tudnak lefedni, amely érinti Domaszéket, Mórahalmot, Röszkét és Zákányszéket.

A Homokhátság nem más, mint Közép-Európa legnagyobb összefüggő sivataga, amelynek speciális talajadottságai vannak. Ez egy kristály kvarc homok. A talajvízszint süllyedés, a légköri hőmérséklet emelkedése, a légköri aszály, a homoktalaj forrósodása és ezzel együtt a természetes ökoszisztémát és annak körülményeit biztosító egyéb mikroklimatikus körülményeknek az átalakulása együttesen teszi most már sivataggá ezt a területet. Ennek a folyamata ki fogja iktatni azokat a növénykultúrákat, amelyek eddig a megélhetést adták.

Alapvetően a helyzet kulcsa a víz, amely mindenféle formájában hiányzik most a Homokhátságról. Lassan hiányzik a rétegvíz, az altalajvíz is egyre mélyebb rétegekre húzódik vissza, ez az ivóvíz kincsünk. Ennek az öntözési célú hasznosítása előbb-utóbb korlátokba fog ütközni. A megoldást az jelentheti, ha a nagy felszíni vízfolyások, a Duna és a Tisza adottságait használják.

A Homokhátság tetejére a Tiszából fel kell juttatni a vizet, vízpótlást kell végrehajtani és ezt a felszíni vízkincset kell szétteríteni a Homokhátság területén öntözőfürt-szerűen. Mindehhez biztosítani kell a technikát, technológiát, infrastruktúrát.

A kivitelezés során már a Homokhátság „tetejére” tudták felhozni a Tisza vizét a szakemberek. Első lépésként Algyőnél kiléptették a mederből, majd több mint 15 méter magasságban több átemelő szivattyún keresztül már Zákányszék, Domaszék között tart a csatornarendszer kialakítása.

Zákányszék Lódri-tó felőli oldalán nagy munkálatok nyomai láthatók. A vízpótlással kapcsolatos beruházás első szakaszának megvalósítása elkezdődött. A Tiszából felhozott vizet csővezetéken fogják elvezetni. Kiépül a gerincvezeték, amely érinti a már meglévő csapadékvíz csatornákat. A csatlakozást biztosító műtárgyak kiépítése után a csatornák feltöltését követően irányított formában megkezdődhet a térség vízpótlása és öntözése.

A szétterítéshez szükséges öntözőfürthöz vízgerincre, üzemi öntözésű területre – amely kétezer hektárt lát el vízzel – meglévő víztározó kapacitás növelésére van szükség. Meg kell tölteni a meglévő víztározókat, záportározókat és a mesterségesen kialakított tavakat és a természetes tavakat pedig ki kell kotorni ahhoz, hogy víztároló funkciójuk ismét visszatérjen – magyarázta Nógrádi Zoltán a projekt részfeladatait. Mórahalom polgármestere éllovasa a Homokhátság vízpótlási problémáit megoldani kívánó nagyszabású beruházásnak, terveihez számtalan együttműködő partneren keresztül kíván forrást és szaktudást szerezni évek óta.

A tervek lassan formát öltenek: a kétezer hektárra, ami Domaszék, Zákányszék, Mórahalom és Röszke területén jelentős termőfelületet fed le, hamarosan eljut az áhított tiszai víz, amely majd segítheti az öntözést a mezőgazdasági termelésben.

Kiemelt kép: szeged.hu