Méhegészségügyi települési zárlat

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer- Ellenőrző Hivatalának járási főállatorvosa Ásotthalom és Mórahalom megjelölt területeire 2014. augusztus 08-tól visszavonásig méhegészségügyi települési zárlatot rendelt el.
A zárlat alatt álló településekről tilos méheket, azok nyers mézét, virágporát, propoliszát, betegségterjesztő eszközeit kivinni és közösségbe tilos fogékony állatokat bevinni.

A növényvédelmi beavatkozás következtében szükséges gyors áttelepülés (menekülés) szabályai a méhészetek esetében a következők:
- az áttelepülés során a közösség határának elhagyása tilos,
- az áttelepülés tényét a méhész a hatósági állatorvosnak haladéktalanul köteles bejelenteni,
- a méhész köteles a méheket tizennégy napon belül az eredeti telephelyre visszatelepíteni.

A települési zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját – nyúlós költésrothadás szempontjából – a hatósági állatorvosnak vagy a méhegészségügyi felelősnek kell megvizsgálni. Indokolt esetben a kerületi főállatorvos az Igazgatóság hozzájárulásával ismételt vizsgálat lefolytatását rendelheti el.
A beteg méhcsaládok kiirtása után, a fertőzött méhészetben maradt méhcsaládokon, a zárlat tartalma alatt a hatósági állatorvos vagy a méhegészségügyi felelős köteles havonta kétszer, kéthetenkénti időközzel ellenőrző vizsgálatot végezni.

A méhegészségügyi települési zárlat megjelölt területének térképe megtekinthető az alábbi linken.