Mezőgazdasági vállalkozási alapokkal ismerkedtek leendő vajdasági gazdák Mórahalmon

 Szerbiai gazdálkodók és mezőgazdasági szakiskolában tanuló diákok érkeztek május 3-án Mórahalomra, hogy egy kétnapos képzésen, illetve workshopon vegyenek részt egy határon átnyúló pályázat keretében. A képzés fókuszába a termékek előállítása, a védjegy, valamint a hosszú távú üzleti kapcsolatok és a megfelelő kommunikációs stratégiák kialakítása került.
 Mindez egy INTERREG-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program által társfinanszírozott projekt keretében valósul meg. Az Agrárinnovációs fejlesztések a növekedés és foglalkoztatás érdekében a határmenti térségben (AGRINNO – HUSRB/ 1602/41/0042) elnevezésű program célja egy komplex, három tényezőn – innovatív szemléleten, technológián illetve önfoglalkoztatáson – alapuló fejlesztés megvalósítása. Mindez elősegíti a határ két oldalán a vidéki és városkörüli területeken élők vállalkozóvá válását, valamint a mezőgazdasági munkavégzéshez szükséges kompetenciák kialakítását.

Május 3-án, a program első napján köszöntőt mondott dr. Pálfi Tímea, a CSMF Nkft. ügyvezetője, Predrag Rajić ismertette a projektet, bemutatkoztak a mórahalmi őstermelők, valamint dr. Bellányi Balázs tartott előadást a márkavédelmet segítő jogi eszközökről. A szombati napon pedig a vállalkozáshoz szükséges megfelelő kommunikáció szerepéről és kapcsolatépítésről hallhattak a résztvevők.A képzések még nem értek véget, hiszen a közeljövőben a szerbiai gazdálkodók még további előadásokon fognak részt venni Mórahalmon. Összesen 10×3 napot töltenek itt képzéssel, és az elméleti oktatás mellett helybéli gazdálkodókat, termelőket is meglátogatnak. A projekt képzései 2019. október 31-én zárulnak.

Ez a cikk az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A cikk tartalmáért teljes mértékben a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonoprofit Kft. vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.