Mórahalom odafigyel az éghajlatváltozásra, ezért klímastratégiát dolgoz ki a jövőre nézve

 A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretein belül Klímastratégia készül Mórahalom város részére. A program rövid távú célja a lakosság klímatudatosságának erősítése, az éghajlatváltozás jelentőségével, helyi hatásaival kapcsolatos információ átadása.
 A klímatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő szemléletformálás célterületeinek meghatározásánál figyelembe vették az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv, valamint a KEHOP Helyi klímastratégiák kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című pályázati konstrukció céljait.

A szemléletformálási projekt megvalósítása során, a város honlapján létrehozott aloldalon, valamint a város Facebook oldalán rövid kérdőív kitöltésével mérik fel a lakosság klímavédelemmel, éghajlatváltozással kapcsolatos ismereteit, illetve a felmerülő kérdéseket is feltehetik a kérdőív kitöltői.

A célcsoportoknak tartandó előadássorozat keretében a résztvevők megismerkedhetnek a település és környezete éghajlati sajátosságaival, az éghajlat megváltozásának veszélyeivel; különböző módszereket ismerhetnek meg az ökológiai lábnyomuk csökkentésére és környezetük védelmére.

Kiscsoportos workshopok, illetve a más rendezvényeken történő részvétel keretében lehetővé válik az odafigyelést vagy kisebb beruházást igénylő klímatudatos fejlesztések ismertetése, különös tekintettel a fűtési és energiatudatos lakáskorszerűsítési energiahatékonyságra.

A program közép- és hosszú távú célja, hogy a klímatudatos gondolkodás, a kapcsolódó viselkedésminták és szokások a lakosság minél szélesebb körében elterjedjenek. Ezen cél elérése érdekében a szokások kialakítását már a legkisebbeknél, óvodás és kisiskolás korban el kell kezdeni. Emellett a település életében meghatározó szerepet játszó intézmények és cégek vezetőinek, tanárainak klímatudatossága is meghatározó az ismeretek továbbadása szempontjából.

A felnőtt lakosság célcsoporton belül bizonyos rétegek könnyebben aktivizálhatóak a témában, mert már rendelkeznek megfelelő ismeretekkel. Ezen célcsoport esetében elsősorban nem az alapismeret átadása a cél, hanem egy olyan programra való figyelemfelkeltés, ahol többet tudhatnak meg a megújuló energiaforrások szerepéről, illetve elsajátíthatják az energiatakarékos és környezettudatos gondolkodásmód mikéntjét.

A legnagyobb hangsúly azonban a gyermekeken van, akik életében a klímatudatos magatartást még szokássá, életformává lehet tenni, ezáltal biztosítva az eredmények hosszú távú hatását.