Mórahalom várja a CSOK-ot igénybe vevő családokat!

A támogatásra jogosultak köre:
Támogatási iránti kérelmet nyújthatnak be azok a személyek, akik a Magyarország Kormánya által kiadott 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról rendelkezései és feltételrendszere, valamint a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet alapján jogosultak a családok otthonteremtési kedvezményére (3. § (2) megjelölt módon), és a támogatásban részesülnek.

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete először 2016-ban alkotta meg a város népességének megtartása, illetve annak növekedése, valamint a fiatalok lakáshoz jutásának elősegítése érdekében a komplex, „Otthon Mórahalom” elnevezésű csomagot szabályozó rendeletet.

Mórahalom Városi Önkormányzat az építési támogatás vonatkozásában 2 gyerek esetén 500.000 forint, 3 gyerek esetén 1.000.000 forint vissza nem térítendő készpénztámogatást nyújt az építkezéshez, illetve ezen felül tervezési támogatást nyújt 250.000 forintig.

A támogatás odaítélésének eljárási rendje:

Az Önkormányzat részére be kell nyújtani egy kérelmet, amelynek formanyomtatványát az Önkormányzat biztosítja. A kérelemhez mellékelni kell a CSOK jogosultságot igazoló bankigazolást (banki szerződés), hiteles tulajdoni lapot, illetve a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal jegyzői munkatársa által kiadott igazolást a tervdokumentáció OTÉK és a Településrendezési Szabályzatnak való megfelelésről.

Ezek után a Képviselőtestület a beérkezett kérelmeket megvizsgálja és amennyiben elfogadja a kérelmet úgy az Önkormányzat és a Kérelmezők között Támogatási Szerződés jön létre.

A támogatási szerződés tartalmazza a vissza nem térítendő támogatás formáját, mértékét, folyósításának módját, a felhasználás célját és idejét. A szerződésnek tartalmaznia kell továbbá az önkormányzat javára az ingatlan nyilvántartásba 10 éves időtartamra jelzálogjog bejegyzéséhez történő hozzájárulást, valamint a szerződésszegés eseteit és a következményeire való felhívást.

A támogatásról további információ az alábbi honlapon található:

www.csok.morahalom.hu