Mórahalom Városi Önkormányzat ismét ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOT hirdet!

 Akik pályázhatnak:
• középiskolai, vagy felsőoktatási intézményben folytatják tanulmányaikat,
• a pályázat benyújtásának határnapjaként megjelölt napig 18. életévüket már igen, de 30. életévüket nem töltik be,
• hátrányos helyzetűnek minősül valamilyen szempont alapján (pontos meghatározás a felhívásban),
• pályakezdő vagy hiányszakmában elhelyezkedő fiatal (nem feltétel a hallgatói jogviszony).

 Előnyt jelent:
• Mórahalom város közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes bejelentett lakóhellyel rendelkező pályázó,
• folyamatos jó tanulmányi átlag,
• kiemelkedő közéleti, sport és egyéb tevékenység,
• pályakezdő, aki Mórahalom közigazgatási területén belül kíván elhelyezkedni,
• Mórahalom közigazgatási területén belül hiányszakmában elhelyezkedő fiatal.

Támogatásban részesített fiatalok számára kötelező közösségi célú önkéntes tevékenység végzése a településen.

Támogatható pályázatok száma előreláthatólag: 8 darab

Az önkormányzat ösztöndíja pályázat útján, az alábbiakban letölthető pályázati űrlap és releváns esetben annak mellékleteinek kitöltésével és benyújtásával nyerhető el. A pályázatot egy eredeti példányban, zárt borítékban – személyesen vagy postai úton – 2020. március 01. és 2020. március 18. között Mórahalom Városi Önkormányzat székhelyére (cím: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.) kell benyújtani.

Az ösztöndíj támogatás nyújtását az EFOP-1.2.11-16-2017-00019 számú ,,Esély Otthon-otthonteremtés és életpályatervezés Mórahalom ifjúságának” című pályázat tette lehetővé.

Sikeres pályázást kívánunk!
Mórahalom Városi Önkormányzat

Downloads