Mórahalom Városi Önkormányzat pályázati felhívása SCHOLAR-SME ösztöndíj odaítélésére

Mórahalom Városi Önkormányzat SCHOLAR-SME című projektjének megvalósítása keretében ösztöndíj pályázatot hirdet az alábbi célokkal, feltételekkel, elemekkel:

Az ösztöndíjpályázat célja

a szerb-magyar határmenti régió gazdaságfejlesztési folyamatainak megismerése révén a kutatók, a hallgatók és a vállalkozások közötti együttműködés és hálózatépítés elősegítése, a határtérségben élő fiatalok életpálya-modelljének megalapozása a szülőföldön maradás ösztönzésével.

Ennek érdekében ösztöndíjprogram kerül megvalósításra Mórahalom Városi Önkormányzat és Nagybecskerek Város partneri együttműködésében, 2021 novemberétől 2022 április végéig, 17 szerbiai és 17 magyarországi fiatal részvételével.

A SCHOLAR-SME című, HUSRB/1903/43/0008 számú projekt során, az INTERREG-IPA CBC Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program támogatásának köszönhetően a jelen felhívás eredményeként ösztöndíjprogramban résztvevők számára lehetőség nyílik a K+F+I tevékenységekre irányuló tudásmegosztás és kapcsolati hálózatépítés, valamint szakmai tapasztalatszerzés támogatását előmozdító vállalkozási tevékenységeket megismerni.

A pályázati támogatás nyílt pályázati eljárás útján nyerhető el. A pályázat kiírója, személyenként havi bruttó 563,00 Euro összegű ösztöndíjat biztosít fél éven keresztül a felvételt nyert hallgatók számára. Az ösztöndíjasok szállása a projekt keretében Mórahalmon és Nagybecskereken e célból kialakításra kerülő diákszállók által biztosított.

Az ösztöndíjpályázat benyújtására jogosultak

körébe tartoznak azok a magyarországi lakóhellyel rendelkező érettségizett/most érettségiző, végzős diákok, akik felsőoktatási intézménybe szeretnének iratkozni, vagy már főiskolai-, egyetemi-, vagy doktorandusz hallgatói státusszal rendelkeznek, esetleg abszolvensek, vagy már sikeresen diplomáztak. A pályázó szakterülete nem meghatározott. Az idegen nyelv ismerete alapvető feltételt, a szerb nyelvismeret előnyt jelent. A pályázók korhatára: 17 - 35 év

Az ösztöndíjpályázat meghirdetés dátuma: 2021. május 17.

Elektronikus benyújtási határidő: 2021. június 15. 12:00 óráig

A felvételi rangsor közzététele legkésőbb: 2021. augusztus 19. 12:00 óráig

A pályázat kiírója

Mórahalom Városi Önkormányzat,

Magyarország, 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

A pályázat lebonyolítója

Banat-Triplex Confinium EGTC, a program szakmai együttműködő partnere

A program megvalósulási helye

Mórahalom, Csongrád-Csanád megye, Magyarország

Nagybecskerek, Vajdaság, Szerbia

A program időtartama

6 hónap, 2021. november 1. - 2022. április 30. között.

Az ösztöndíj elnyerhető összege és kifizetésének módja

A felvételt nyert hallgató összesen 3378,00 EUR, azaz a féléves program ideje alatt havi bruttó 563,00 EUR/fő ösztöndíjban részesül. A kifizetés a teljesített hónap után történik, havi kifizetésben, átutalással egy magyarországi saját névre szóló bankszámlára, euróban. A havi teljesítést az ösztöndíjas mentora és a program vezetője igazolja.

Programfeladatok és lehetőségek

Minden felvételt nyert hallgató mellé, lehetőség szerint megfelelő profilú mentor hozzárendelése történik a SCHOLAR-SME ösztöndíjprogram egész ideje alatt. A felvételt nyert hallgatók az ösztöndíjprogram megvalósítási ideje alatt a következő feladatokban, tevékenységekben vesznek részt:

 • mindenki számára a feladatok idejét, beosztását, milyenségét a felvételt nyert hallgató és a mentora állítja össze rugalmasan, közös egyeztetések alapján,
 • az ily módon összeállított programterv megvalósítása és havi értékelése kötelező,
 • munkanapokon napi 4-8 óra egyéni és/vagy csoportos foglalkozás, (személyes jelenléti, vagy online részvétellel a lehetőségek függvényében)
 • személyiség- és kompetenciafejlesztő képzések,
 • csapatépítő programok,
 • helyi, térségi vállalkozások, intézmények látogatása,
 • rendszeres gyakorlati munka, igény és lehetőség szerint a pályázó profiljának megfelelő kis vagy középvállalkozásnál, cégnél, vagy intézményben,
 • ismerkedés a helyi viszonyokkal, helyi vezetőkkel,
 • fakultatív programok.

Mindemellett szórakozási, szabadidős, sportolási lehetőségek színesíthetik majd az ösztöndíjasok mindennapjait. Egyedülálló alkalom a személyes kapcsolati háló kiszélesítésére, a vállalkozási és a vezetői kompetenciák megerősítésére.

A felvételt nyert hallgatóknak az ösztöndíjprogram megvalósítási ideje alatt a következő kedvezmények igénybevételére lesz lehetőségük:

 • aktuális kulturális- és sportesemények látogatása,
 • sportolási és szabadidős tevékenységek (uszoda, élményfürdő, bowling, tenisz, konditerem, lovarda, kerékpárbérlés stb.),
 • étkezési lehetőség,
 • ingyenes szálláslehetőség a program ideje alatt az erre a célra kialakított diákszállóban.

A mentori- és képzési programmal kiegészített ösztöndíjprogramban résztvevő diákok a szerbiai és a magyarországi programfeladatok során gyakorlati ismereteket szerezhetnek az érintett üzleti (ipari, feldolgozó, K+F, mezőgazdasági-élelmiszeripar feldolgozó ipari) szektorból, betekintést nyerhetnek egy partnerországban működő sikeres vállalkozásba, elősegítve az új technológiák és új kutatási eredmények megismerését; a KKV-k által előállított termékek és szolgáltatások, a tiszta és zöld technológiák, valamint a környezetvédelmet elősegítő folyamatok megismerését. Érdeklődési körtől függően a gyakorlati tapasztalatszerzés történhet a szolgáltatási, az oktatási, a kulturális, a közigazgatási, vagy más célterületeken is.

A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények

Pályázni 2021. június 15. 12:00 óráig a jelentkezési kérdőív kitöltésével és megküldésével lehet. A jelentkezési kérdőív a következő linken keresztül érhető el:

https://docs.google.com/forms/d/14IpI5IbxlXb-KjZFuWGRNUuYIunetd73J2EuxsjKejA/edit

A jelentkezési kérdőív keretében önéletrajz és motivációs levél feltöltése kötelező!

Érdemi vizsgálat nélküli elutasításra kerülnek a pályázati felhívásban megjelölt határidő után benyújtott pályázatok, vagy ha a pályázó személye nem felel meg a kiírás feltételeinek.

A pályázat elbírálásának határideje, főbb szempontjai

A pályázó a pályázatának befogadásáról, vagy elutasításáról - a beadástól számított 10 munkanapon belül értesítést kap az általa megadott elektronikus levelezési címen. Az esetleges elutasítás okát a pályázat kiírójának meg kell jelölnie az értesítésben.

Amennyiben a pályázat befogadásra került, úgy a pályázó személyes meghallgatáson vesz részt, mely történhet jelenléti, vagy online formában.

A SCHOLAR-SME ösztöndíjak odaítéléséről a Mórahalom Városi Önkormányzat által kinevezett három tagú Szakmai Bizottság dönt legkésőbb 2021. augusztus 19-ig.

A Szakmai Bizottság a pályázó készségeit, szakmai felkészültségét, motiváltságát, tevékenységének eredetiségét, jövőbeli céljait figyelembe véve bírálja el a pályázatokat. A döntés végleges eredményéről a pályázók névre szóló elektronikus értesítést kapnak a döntést követő 10 munkanapon belül.

Jogorvoslat

A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő nevét, lakcímét, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi, vagy pályázati kiírásban foglalt rendelkezés pontos megjelölését és a kifogást tevő aláírását. A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül, elektronikusan az info@btc-egtc.eu e-mail címre lehet benyújtani, annak egyidejű postai megküldésével (cím: BTC-EGTC Iroda, 6782 Mórahalom Röszkei út 1.). A kifogás – kizárólag az abban vitatottak kivizsgálására szorítkozva – a beérkezéstől számított 10 munkanapon belül kerül elbírálásra. A pályázat szakmai értékelésével kapcsolatosan kifogás nem nyújtható be. A hiányos tartalommal, vagy a határidőn túl benyújtott kifogás, illetve a pályázat szakmai értékelésére irányuló kifogás - érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra.

A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés az alábbi dokumentum jogalapján történik:

· SCHOLAR-SME HUSRB/1903/43/0008 pályázat ösztöndíjprogramjának adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója

További információk:

Az útmutatókon túl a pályázat benyújtásával, a pályázati eljárással kapcsolatos általános kérdésekben a mórahalmi székhelyű BTC-EGTC iroda munkatársai nyújtanak további felvilágosítást és segítséget az info@btc-egtc.eu E-mail címen, a +36 20 406 9121 telefonszámon, vagy személyesen. Amennyiben a jelentkezési kérdőív linkje nem működik, kérhető személyes meghívó küldés is a fenti elérhetőségeken keresztül.

Mórahalom, 2021. május 17.

JOGI NYILATKOZAT

Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben a Mórahalom Városi Önkormányzat vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.