Napkeletre tekinték… – Moldvai csángó magyarokról nyílt fotókiállítás az Aranyszömben

Mórahalmon az Aranyszöm Rendezvényházban Harangozó Imre Napkeletre tekinték… című fotókiállítása nyílt meg szeptember 30-án 17 órakor. A kiállítást Harangozó Imre, a felvételek készítője, Erdélyi Zsuzsanna-díjas néprajzkutató nyitotta meg.

A Kapocs Népfőiskola szervezésében létrejött kiállításon Harangozó Imre moldvai csángó-magyar falvakban készített fényképfelvételei tekinthetők meg. A néprajzkutató ezeken a településeken közel száz alkalommal járt, s a megnyitó alkalmával elmondta, hogy a mai napig szoros kapcsolatban áll az ott élőkkel és rendszeresen tartja velük a kapcsolatot.


A fotókiállításon látható képeken a néprajzkutató igyekezett a legapróbb részletre, hagyományra odafigyelni és azt átadni a közönségnek úgy, ahogyan valóban megjelenik a moldvai csángóknál – mondta el a megnyitón Harangozó Imre, aki az Ipolyi Arnold Népfőiskola alapító elnöke.

Az elmúlt közel négy évtizedben bejárta szinte az egész magyar nyelvterületet. Járt Erdélyben, Moldvában és a Bánátban. Kutató, feltáró és gyűjtőmunkájának java részét teszi ki az itt élő nemzetrészek, töredékek megismerése, megismertetése. Gyűjtési munkájából állandó csángó kiállítás tekinthető meg Újkígyóson.

Nagy kitartással gyűjti azokat a tárgyi és szellemi kincseinket, amelyek máskülönben az enyészet sorsára jutnának. Számtalan könyv és ismeretterjesztő publikáció megírója, kiállítás megrendezője, televíziós, rádiós produkciók néprajzi szakértője és gyakori megszólalója. Leginkább a szakrális néprajz kérdései foglalkoztatják. Ezen belül a moldvai és gyimesi magyarok hagyományos világképe és hitvilága, de az alföldi pásztoraink és földműves népünk hagyományvilágával, hitvilágával is behatóan foglalkozik.

A kiállítás október 16-ig látogatható a mórahalmi Aranyszöm Rendezvényházban.