Népszámlálás 2011.

Magyarországon 2011-ben bonyolódik a népszámlálás. Az idén lehet először Interneten adatot szolgáltatni a 2011. október 1-jén kezdődő népszámlálás során, de 40 ezer kérdezőbiztos is járja majd az országot. Magyarországon a népszámlálást törvény írja elő, az állampolgároknak pedig kötelező kitölteniük a kérdőíveket.


Az internetes kapu (www.enepszamlalas.hu) 2011. október 1-je és 16-a között áll majd nyitva; akik ez idő alatt nem élnek ezzel a lehetőséggel, azokhoz az azt követő hetekben látogatnak el a kérdezőbiztosok.

Október 17-től a számlálóbiztosok azokhoz mennek el személyesen, akik nem töltötték ki az adatlapokat Interneten. A papíralapú adatszolgáltatás kétféle lesz, egyrészt lehet majd kikérdezéses módon nyilatkozni, illetve lesz lehetőség az önkitöltésre is.

Az összeírás minden olyan emberre vonatkozik, aki életvitelszerűen Magyarországon tartózkodik, s az egy évnél nem régebben külföldön lévő magyar állampolgárokra is. Ebbe a körbe azonban az elmúlt hónapokban indult honosítás során állampolgárságot szerző emberek nem tartoznak bele, így őket nem érinti a népszámlálás. A kérdőívek kitöltése - a szenzitív adatok kivételével - kötelező, aki nem engedi be a kérdezőbiztost, az szabálysértést követ el.

A kérdőívek, hasonlóan a tíz évvel ezelőttihez, alapvetően két részre oszlanak: a lakásokra és a személyi adatokra kérdező egységekre. A lakásokra vonatkozóan válaszolni kell egyebek mellett a lakcím esetleges pontosítására, az épülettípusra, az építés évére, a lakás falazatának anyagára, a lakástulajdonlás formájára, a lakás területére és a helyiségek számára vonatkozó kérdésekre, valamint meg kell jelölni a fűtés módját, energiaforrását, a szennyvízelvezetés módját, illetve például azt is, hogy van-e meleg víz a lakhelyen.

A személyi kérdőíven a születési hely és időpont megjelölésén kívül ki kell tölteni azt is, hogy élt-e életvitelszerűen Magyarországon kívül a válaszadó, van-e házastársa, illetve élettársa, milyen iskolázottsággal rendelkezik, ha esetleg több diplomája van, azokat mikor szerezte, és milyen nyelven beszél. Munkahelyével kapcsolatban pontosan le kell írni, milyen jellegű munkát végez, mi a foglalkozása, és ha történetesen munkanélküli, keres-e munkát. Meg kell határoznia azt is, milyen közlekedési eszközzel jár munkába, és mennyi idő alatt ér oda a lakhelyéről.

A személyi kérdőív egy részén olyan kérdések szerepelnek, amelyekre fakultatív a válaszadás. Ilyenek a nemzetiségi hovatartozásra, anyanyelvre, baráti közösségben használt nyelvre és vallási felekezetre vonatkozó kérdések. Ezen kívül arra sem kötelező válaszolni, hogy mely tartós betegségben vagy fogyatékosságban szenved az állampolgár, és hogy ennek esetleges megléte akadályozza-e őt valamilyen tevékenységben.

A népszámlálással kapcsolatos települési feladatokat a polgármesteri hivatalban látják el.

Előreláthatóan 2012 első hónapjaiban lesznek előzetes adatok a népszámlálásról, és jövő év végére kerül majd valamennyi adat adatbázisba. A KSH népszámlálási kiadványához CD-t illetve DVD-t mellékelnek, illetve az Interneten is meg lehet majd tekinteni az ehhez kapcsolódó táblázatokat.

Bővebb információ: www.nepszamlalas.hu