Népszavazási tudnivalók

 A Köztársasági Elnök 2016. október 2. napjára, vasárnapra tűzte ki az országos népszavazás időpontját a következő kérdésben: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”
 A választópolgárok a névjegyzékbe történt automatikus felvételükről értesítést kaptak. A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.
A népszavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
A választási eljárásról szóló törvény értelmében a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti
a) szavazási segítség iránti igényének,
b) személyes adatai kiadása megtiltásának bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a már előzetesen általa kérelmezett bejegyzés törlését.
Részletesebben:

a) szavazási segítség iránti igény:
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
- a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
- az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
- a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon a szavazás napján,
- akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.
A Braille-írással ellátott szavazósablon igénylésének határideje 2016. szeptember 23. (péntek) 16.00 óra, míg egyéb szavazási segítség iránti kérelem 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig nyújtható be.

b) személyes adatok kiadásának megtiltása:
A kezdeményezés szervezői továbbá a kezdeményezésben részt nem vevő, de országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok kérhetik, hogy választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a Nemzeti Választási Iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy személyes adatai választási kampány célokra átadásra kerüljenek, az adatkiadást a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.
Fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan a külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet, átjelentkezési kérelmet illetve mozgóurna iránti kérelmet is benyújtani.

Szavazás külföldön

Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, legkésőbb 2016. szeptember 24. (szombat) 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.
Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően módosítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon szeretne szavazni, legkésőbb 2016. szeptember 24. (szombat) 16.00 óráig kérheti a külképviseleti névjegyzékből való törlését és a lakóhely szerinti szavazóköri névjegyzékbe történő visszavételét.

Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol

Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elő.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja korábbi szándékát és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy más település szavazóhelyiségében szeretne szavazni, 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig kérheti a helyi választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme módosítását vagy visszavonását.

Szavazás mozgóurnával

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.
A kérelmet 2016. szeptember 30 (péntek) 16.00 óráig a helyi választási irodához, a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna kérelem írásban kérhető, adatai pontos feltüntetésével, az igénylés indokával és aláírásával ellátott bejelentésben!
Aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő településen és mozgóurnával szeretne szavazni, az a kérelmét a szavazás napján csak a kijelölt szavazókörben adhatja le, a kijelölt szavazókör címét a kérelem alapján készített értesítő tartalmazza.

A fenti kérelmek benyújthatók
• személyesen a lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában (Polgármesteri Hivatal),
• levélben, a választás hivatalos honlapján, illetve ügyfélkapun keresztül a lakóhelye szerinti helyi választási irodában.
Az elektronikus kérelmek elérhetőek a Nemzeti Választási Iroda honlapján: www.valasztas.hu
A népszavazással kapcsolatosan felmerülő egyéb kérdésekről további tájékoztatás kérhető az Mórahalmi Helyi Választási Irodában:
• személyesen dr. Elekes Petra jegyzőtől (Mórahalom, Szentháromság tér 1.)
• elektronikus úton (elekes.petra@morahalom.hu e-mail címen)
• vagy telefonon a 62/281-022 telefonszámon.

dr. Elekes Petra
Jegyző/HVI vezető