Népszerű a lovász képzés a Homokhátságon - Ismét lehet jelentkezni

Ha a lovak, a lovászat érdekel, jelentkezz az Alföldi ASZC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumba. Az elméleti képzés és a kollégiumi elhelyezés Ásotthalmon az iskolában folyik, a gyakorlatok Mórahalmon a Lovardában kerülnek megszervezésre.

Mit csinál a Lovász?

A jó gazda gondosságával elvégzi a napi és időszakos istállómunkákat, a lovak takarmányozását, itatását ápolását. Lószerszámokat, eszközöket karbantart, helyesen tárol. Előkészíti és részt vesz a lovak szakszerű mozgatásában, a lovak szállításában. Megítéli a ló testalakulását és mozgását. Megfigyeli, elkülöníti a beteg lovat. Szükség szerint értesíti az állatorvost, elsősegélyt nyújt, gondozza és ápolja a beteg állatot. Elvégzi a kancák próbáltatását, részt vesz a fedeztetésben, termékenyítésnél. Segítséget nyújt ellésnél, gondozza és ápolja az újszülött csikót és a kancát. Felkészíti a lovat a bemutatókra, teljesítményvizsgákra, bírálatokra, versenyekre. A használati célnak megfelelően kiválasztja a lovat. Ló-és fogatszerszámokat, eszközöket kiválaszt, beállít és szakszerűen használ. Lovat elővezet, felszerel. A szakágnak, használatnak megfelelően felnyergeli-felszerszámozza a hátaslovat. Egyénileg és csoportban, mindhárom jármódban lovagol, betartja a lovardai rendet, képes alapszintű díjlovagló programok lovaglására. A lovas versenyeknek megfelelően felépíti és berendezi a lovaspályát. Fogatlovat szerszámoz, befog, kifog. A szerszámot, kocsit ellenőrzi, előkészíti, karbantartja. A kocsi típusokat kiválasztja. Tanpályán, négyszögben, terepen és közúton kettesfogatot hajt. Alapszintű díjhajtó program hajtására képes. Betartja a lovas etikai szabályokat, a lógondozás, a lótenyésztés és a lóhasználat munkavédelmi és környezetvédelmi szabályait.

Az iskola és a gyakorlati képzőhely előzetes regisztrációhoz kötötten a járványügyi szabályok betartásával látogatható.

Érdeklődni a 62/291-522-es telefonszámon, az iskola titkárságán lehet.

Mikor kell jelentkezni?

A jelentkezési határidő: 2021. február 19.