Pályázat - TSZ-udvar meglévő 7 darab épületének bontása

Mórahalom Városi Önkormányzat meghirdeti a Szegedi út 4/A (894/6 hrsz.) alatt található volt TSZ-udvar meglévő 7 darab épületének bontását.

A területen jelenleg is meglévő régi ipari jellegű épületek a közelmúltban ipari szolgáltatásoknak adtak helyet. Leromlott állapotukból, a városképbe nem illeszkedő funkciójukból adódóan az Önkormányzat az elbontásukat kezdeményezi.

Referenciával rendelkező vállalkozók jelentkezését várjuk, akik képesek ezen munkálatokat az előírások betartása mellett, anyagárban elvégezni.

Bontási munkálatok:

  • Burkolat
  • Nyílászáró szerkezet
  • Tetőfedés
  • Tetőszerkezet
  • Födém
  • Falazat
  • Alap

A bontás kézzel, illetve kisgépekkel végezhető. A még el nem bontott szerkezetek állékonyságára kifejezetten ügyelni kell.

A lomtalanítás és a berendezési tárgyak, gépészeti-, illetve elektromos berendezések bontása is a vállalkozó feladati közé tartozik.

Magasban végzett munkavégzés során a szükséges védőberendezések minden esetben elkészítendőek és a bontást végző vállalkozó felelőssége.

Bontási munkavégzés során a balesetvédelmi szabályok szigorúan betartandóak. Az állékonysági kérdések megítélése a bontást végző vállalkozó felelőssége.

A keletkező törmeléket engedéllyel rendelkező szemétlerakó helyre kell szállítani. A tovább hasznosítható anyagok tárolásáról gondoskodni kell. Az érvényben lévő hulladékkezelési, levegőtisztaság-, víz-, talaj- és szagvédelmi, továbbá szennyvízkezelésre vonatkozó jogszabályt a vállalkozó köteles betartani. A használhatatlan anyagok helyszíni megsemmisítése tilos!

Megtekintő bejárásra 2023.09.15. 8:00-kor van lehetőség.

Érdeklődni: posta: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1

Krisztin István, e-mail: krisztin@morahalom.hu