PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZÁLLÁSADÓKNAK - Nyitott kapuk rendezvények szervezésére irányuló támogatás igénybevételére 2024

A támogatás célja: olyan rendezvénysorozat összeállítása, melynek keretében a Mórahalmon működő szálláshelyek ingyenesen látogatható programot kínálnak.

A szálláshelyek a támogatás segítségével lehetőséget kapnak önmaguk jobb megismertetésére (újabb vendégek, helyi lakosok, szomszédok felé), valamint az egymással való együttműködésre, egymástól való tanulásra. A „Nyitott kapuk” rendezvénysorozat keretében a jelentkező szálláshelyek a saját portájukon fogadják az érdeklődőket délutáni vagy esti program keretében. Előnyt jelent, ha több szálláshely szolgáltató egymással együttműködve tervezi meg a rendezvényt, azonos tematika mentén, illetve, ha helyi előadót, helyi terméket von be a rendezvény programjába.

Támogatható tevékenységek

„Nyitott kapuk” rendezvények szervezéséhez közvetlenül kapcsolódó

 • eszközbeszerzés költsége (max. 50%)
 • előadói költség (előadói program, kézműves program szervezéshez)
 • anyagköltség (vendéglátáshoz, kézműves programhoz) (max. 30%)
 • marketing költség
 • városnéző kisbusz bérlés

A rendezvényhez kapcsolódó elvárások:

 • Időtartama minimum 3 óra hossza, délutáni vagy esti program legyen.
 • Kültéri és beltéri rendezvény egyaránt támogatható
 • Minimum résztvevők száma: 20 fő (Jelenléti ívvel és fotódokumentációval igazolandó).
 • A vállalt résztvevői létszám fontos elbírálási szempont, családtagok a létszámba nem számítanak bele.
 • A rendezvény időpontjára 2 lehetséges időpontot kérünk megadni a felhívásban közzétett időpontok közül. A TDM szervezet a nyertes pályázókkal egyeztetve fogja a rendezvénysorozat végleges időpontjait meghatározni.

Támogatás mértéke: Maximum 400.000,-Ft.

 • Támogatási intenzitás: 100%
 • Szükséges önerő mértéke 0%,

A támogatásra az önkormányzat 2 millió Ft-os keretösszeget különít el.


A pályázati ügyintézés menete:

A pályázat benyújtásának határideje: elektronikus űrlapon, valamint a programról szóló maximum 2000 karakteres leírás és a szükséges nyilatkozat aláírva papír alapon 2024. március 11. (hétfő) 16.00 óra.

Az elektronikus űrlap elérhetősége: https://forms.gle/vokWjq81NmVAgT9h8

Az érvényes pályázatok a rendelkezésre álló forrás keretéig, érkezési sorrendben, a megvalósítani vállalt programok tartalmának alapul vételével kerülnek elbírálásra.

A támogatási döntés határideje: 2024. március 28.

A támogatási szerződések megkötésének időpontja: 2024. április 12-ig.

A támogatás utófinanszírozású.

A támogatás 50%-a előlegként igényelhető.

Az elszámolás benyújtásának határideje: a program befejezése, de legkésőbb 2024. november 10.

A támogatási összegek kedvezményezettek részére történő kifizetésének végső határideje: 2024. december 15.


Letölthető dokumentumok:

Pályázati kiírás

Nyilatkozat (turisztikai vállalkozásfejlesztés)