Sikeresen lezárult a Közös Kincsek - összetartó közösség című pályázat

Mórahalom Városi Önkormányzat 2018. februárjában támogatást nyert a TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00002 kódszámú Közös Kincsek – Összetartó Közösség: Mórahalom és térsége a helyi identitás és kohézió erősítéséért elnevezésű projektje 2021. december 14-én sikeresen lezárult.

A program a Mórahalom és térségében élők – Ruzsa, Pusztamérges, Öttömös és Ásotthalmon élők – közösségeit célozta meg, célja a helyi közösségek kezdeményező és cselekvőképességének erősítése és javítása. Bruttó összköltsége 52.50 millió forint, melynek finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alapból Széchenyi 2020 program keretében vissza nem térítendő támogatás formájában történt.

A projekt 2018. februárjában vette kezdetét és az akkori tervek szerint a rendezvények lebonyolításának tervezett határideje 2021. augusztus 31. volt. A 2020. év elején Európában is kirobbanó koronavírus járvány okozta szigorú védelmi intézkedések miatt, melyek a projekt fő vállalásait érintették, e határidő 3 hónappal meghosszabbodott.

A projekt során konzorciumi szinten 4382 fő bevonása volt a cél, azonban a projekt keretében lebonyolított programok, rendezvények, akciók által elért személyek száma jelentősen meghaladta e célkitűzést.

A projekt alapját a konzorciumi tagok által elvégzett kérdőívek alapján összeállított cselekvési terv jelentette, melynek köszönhetően a közösségi vélemények figyelembevételével valós helyi igények kerültek feldolgozása.

A program finanszírozása által került bevezetésre a Városkártya. A kártya létrehozásával a települési helyi identitást, helyi közösségi létet erősítő, a városi lakosság aktivitását növelő folyamatok megvalósítása volta célunk.

A mai napig 1526 mórahalmi töltötte le a kártyát és használta különböző kedvezmények igénybevételére. Számos ajánlat kizárólag a helyi lakosoknak elérhető, ezzel is különösen ösztönözve a helyieket a települési rendezvényeken történő aktív részvételre, továbbá helyi vállalkozások szolgáltatásainak igénybevételére.

Szintén a pályázat keretében valósult meg a Civil szervezetek a településért bemutatkozó kiállítása és eredménybemutatás elnevezésű program, 2018 és 2020 között 3 alkalommal, mely teret engedett a helyi civilek által készített fotók kiállításának, amelyek valamennyi alkalommal Mórahalom helyi értékeit mutatták be, többek között a helyi értéktár elemeit is. Az Értéktár-Kerekasztal rendezvények lehetőséget nyújtottak a Helyi Értéktárbizottság munkájának megismerésére, a lakosok véleményének, ötleteinek meghallgatására. A Bringára Fel közösségi akciók a biztonságos és szabálykövető kerékpározás megvalósítását és a közlekedési forma népszerűsítését, míg a Police Coffee események a lakosság biztonságérzetének növelését, a helyi rendőrség munkájának bemutatását célozták a lakosság aktív részvételével.

A pályázat szakmai minőségének biztosítása érdekében helytörténeti koordinátor is alkalmazásra került. Szintén a projekt keretében több települési vezető, helyi közösségszervezéssel foglalkozó szakember közösségfejlesztési képzése, szakmai tapasztalatcserén való részvétele valósult meg.

A pályázatnak köszönhetően erősödött közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a civil aktivitás, s megtanította, hogyan érdemes a közösségi tervezés útján, a helyi lakosok bevonásával, szakmai minőséget képviselve alakítani a helyi közösségek életét.