Sikeresen lezárult az Esély Otthon elnevezésű projekt

Mórahalom Városi Önkormányzat 2017 decemberében támogatást nyert „Esély Otthon – otthonteremtés és életpályatervezés Mórahalom ifjúságának” elnevezésű projektje 2021. szeptember 30-án sikeresen lezárult. A program a Mórahalmon élő ifjúságot célozta meg lakhatási körülményeik javításával, ösztönző juttatások biztosításával, közösségfejlesztő programok és különböző képzések szervezésével.

A program bruttó összköltsége 163.967.680, - Ft, melynek finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történt.

A projekt 2018 januárjában vette kezdetét és az akkori tervek szerint a befejezés tervezett időpontja 2020. december 31. volt. A 2020-as év azonban minden tervet felülírt: a COVID-19 járvány és annak megelőzésére, illetve terjedésének megfékezésére kihirdetett járványügyi intézkedések komoly korlátokat szabtak a projekt megvalósításának. A szociális távolságtartás betartása, a gyülekezési- és rendezvénytilalom programjaink megszervezésének is gátat szabott, így azok elhalasztására kényszerültünk. Minden nehézség ellenére projektünk 2021. szeptember 30-án sikeresen lezárult.

A projekt beruházásainak köszönhetően összesen 6 db, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanból 11 db lakás került kialakításra és felújításra, illetve felszerelésre önálló lakhatás céljából. A projekt végégig összesen 37 fő fiatal részesült lakhatásban, akik a helyi közéletbe bekapcsolódva közösségi célú önkéntes munkát végeznek a településen.

A lakhatási támogatás mellett az Önkormányzat a hiányszakmákban elhelyezkedő 21 fiatal számára anyagi támogatás formájában ösztönző juttatást nyújtott.

A város a pályázat révén az anyagi ösztönzők és az alapvető lakhatási lehetőségek biztosításán túl a megfelelő képzettségű fiatalok helyben maradását is folyamatosan szem előtt tartotta. Ezt a lehetőséget megragadva, a projekt 45 hónapos időtartama alatt összesen 118 fő vett részt és szerzett tanúsítványt a helyi munkaerőpiaci igényeire (pl. úszó- és szaunamester, lovasedző) és a város jövőbeni fejlesztéseire reagáló (pl. lovas- és vízi terápiás asszisztens) képzéseken. Továbbá a pályázatok és a számítástechnika iránt érdeklődők projektmenedzsment és informatikai képzéseken vehettek részt.

A projekt megvalósítása során kiemelt szerepet kapott a közösségi aktivitás elősegítése is, ennek köszönhetően az egyik legfontosabb eredmény a kialakult, együttműködésre nyitott, ifjú közösség. A 18-35 év közötti célcsoport ezáltal 130 különböző önkéntességi tevékenységet célzó-, kézműves és művészeti-, környezettudatos-, népi hagyományőrző-, sütő-főző-, turisztikai-, család- és gyermeknevelést tervező-, valamint sport tematikájú rendezvényen vehetett részt. A projekt által a város komplex támogatást nyújtott az ifjúság helyben tartásához, munkavállalásához, közösségfejlesztéséhez és jövőtervezéséhez.

A projekt sikeres zárását követően az Önkormányzat a továbbiakban is biztosítja az együttműködés lehetőségét és fenntartja a kedvezményes lakhatás elérhetőségét.

A program az EFOP-1.2.11-16-2017-00019 kódszámú projekt finanszírozásából valósult meg.