Százmilliókból újult meg a csatornahálózat

Hat utcában újították fel a szennyvízcsatorna-hálózatot és több helyen megújult a csapadékvíz-elvezető rendszer is Mórahalmon. A környezetvédelmi szempontból is fontos beruházás több százmillió forintos európai uniós forrás felhasználásával valósult meg.

A mórahalmi önkormányzat az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt-vel együttműködve felmérte a település szennyvízhálózatát és megállapították, hogy hat utcában fel kell újítani a szennyvízcsatorna vezetékeit. A munkálatokat egy 200 millió forintos pályázatból fizették. A település hat utcájának – Munkás, Köztársaság, Kapás, Munkácsy Mihály, Kertész és Délibáb – szennyvízcsatornáját korszerűsítették: megszüntették, hogy a hálózatba idegenvíz (talajvíz, esővíz) szivárogjon be. Az idegenvíz kizárásával csökkent a városi szennyvíztisztító-telep terheltsége. A felújított szennyvízgyűjtő-hálózat szakasz hossza 2496 méter. A munkálatok után az úgynevezett konszolidációs időszak alatt kialakult a megfelelő talajtömörség, a kivitelező a csatorna-kamerázás után az aszfaltozott útba vágott munkaárkokat visszaaszfaltozta.

A másik fontos beruházás a csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása volt. Erre 574 millió forintot nyert a város. Először meghatározták a rendszer kritikus pontjait, majd felülvizsgálták a város vízkárelhárítási tervét. A tervek előkészítésekor fontos szempont volt, hogy a keletkező csapadékból minél többet tartsanak vissza, a helyben történő elszikkasztást támogatva. Ezzel elősegítve az aszály elleni védekezést.

A beruházás során rekonstrukciós munkálatokat végeztek a Kölcsey, Szövetkezeti, Kodály, Széchenyi, Egyenlőség, Remény utcában, ahol szikkasztólyukas burkolattal ellátott, nyíltszelvényű csatorna épült. A Munkás, Arató, Dankó, Kapás és Nyár utcában eddig nem volt csapadékvíz-elvezető rendszer, most ez is elkészült. Mórahalom-Alsóvároson a Kissori úti lakónegyedben nyíltszelvényű csatornahálózat épült. A Szegedi út mindkét oldalán nyílt, illetve zárt csapadékvíz-elvezető szakaszokat alakítottak ki, valamint épült egy szivattyús átemelő is. Egy új záportározót létesítettek, ami a Szegedi úti és István király úti gyűjtőcsatornát, illetve a település déli városrésze csapadékvizének döntő többségét elszállító Belsőségi-csatornát tehermentesíti.

Forrás. delmagyar.hu