TÁJÉKOZTATÁS FÚRT KUTAKRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSRÓL

Közeleg az év vége, ami azt is jelenti, hogy hamarosan - 2023. december 31-én - lejár az úgynevezett kútamnesztia határideje. Az addig - akár korábban - létesített, háztartási célú – locsolásra szolgáló - a következő felsorolt feltételeket együttesen teljesítő kutakat nem kell engedélyeztetni:

- karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele nélkül legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel jár,

- nem mélyebb, mint 50 méter, azaz a kút talpmélysége ezt az értéket nem haladja meg

és az első vízzáró réteget nem éri el (Mórahalom térségében ez kb. 30 m!)

- épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal rendelkező ingatlanon van,

- magánszemélyek részéről a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

- nem gazdasági célú a vízigény; nem öntözésre, hanem locsolásra szolgál.

Az Országgyűlés által elfogadott törvénymódosítás értelmében a 2024. január 1. előtt engedély nélkül létesített, a fentiekben felsorolt feltételek minden pontjának megfelelő kutak általánosan jogszerűnek minősülnek, azokat nem kell bejelenteni, és üzemeltetésükhöz nem kell vízjogi engedélyt kérni.

A törvénymódosítás a föld alatti vízkészlet védelmében viszont azt is tartalmazza, hogy hol találhatóak az országban kockázatmentes és kockázatos területek, ezt pedig az Országos Vízügyi Főigazgatóság által idén szeptemberben megjelentett Vízkészletvédelmi országtérkép határozza meg.

EZ AZT JELENTI, HOGY EGY HÁZTARTÁSI CÉLÚ FÚRT KÚT TULAJDONOSÁNAK ATTÓL FÜGGŐEN LESZ VAGY NEM LESZ TEENDŐJE KÚTJÁVAL KAPCSOLATBAN JANUÁRTÓL, HOGY A KÚTJA MILYEN TERÜLETEN LÉTESÜLT, VAGY SZERETNE LÉTESÍTENI.

A háztartási vízigényt kielégítő, a fentiekben felsorolt feltételeknek megfelelő, kockázatmentes területen 2024. január 1-jét követően sem lesz teendő, nem szükséges vízjogi engedély és bejelentés a kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához vagy megszüntetéséhez.

A vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területeken a 2024. január hó 1. napja előtt — engedéllyel vagy engedély nélkül — létesített háztartási talajvízkutak ugyancsak mindenféle engedély és bejelentés nélkül lesznek fönntarthatóak. Az új, 2024. január hó 1. napja után építendő háztartási talajvízkutak, illetve fennmaradásuk egyszerűsített engedélyezési feladata (hatósági bejelentési és jóváhagyási eljárás) ezeken a területeken a helyi vízügyi hatóságra, (Katasztrófavédelmi Igazgatóság) hárul.

Ez egyébként azt is jelenti, hogy január 1-jétől a kutak ügyében eddig a jegyzőkhöz tartozó illetékességek átkerülnek a katasztrófavédelemhez, vagyis a kockázatos területeken az engedélyhez kötött kutak létesítésének és fennmaradásának eljárását a katasztrófavédelemnél kell lefolytatni.

Fontos továbbá az is, hogy továbbra is külön kezelendők a háztartási célú fúrt kutak, illetve azok, melyekkel a vízkivétel mezőgazdasági céllal (például öntözés vagy haszonállatok itatása, bár ez utóbbinál további jogszabályi előírásoknak is meg kell felelni) történik.

Az amnesztiát kapott, a be nem jelentett mezőgazdasági célú öntözési (tehát nem háztartási célú!) kutakat december 31-ig csupán regisztrálni kell a Nemzeti Földügyi Központnál, ami ingyenes és szankciómentes. A mezőgazdasági célú talajvízkutak a vízkivételi szempontból kockázatos területeken a Nemzeti Földügyi Központ által kiadott vízjogi engedély alapján lesznek 2024. január 1-jétől építhetők, szemben a nem kockázatos területekkel, ahol ugyanezek a kutak csupán az egyszerűbb, bejelentés és hatósági jóváhagyási eljárás alá tartoznak majd.

Többször előfordul olyan kúthasználat, melyeknél nem is válik el mindig egyértelműen használati céljuk. Vagyis egy adott kúttal kivett vízmennyiségből juthat háztartási és mezőgazdasági célokra egyaránt. Ennek megoldására az új törvény a fúrt kút esetében az 500 m3/év vízigénybevételig háztartási célú kategóriába sorolja a kutakat. Ez elegendő ugyanis a természetes személyek ivóvízellátása és a háztartás vezetésével összefüggő vízszükséglet kielégítéséhez.

Íme a mórahalmi térkép, amelynek segítségével kideríthető, hogy Mórahalom közigazgatási területén Országos Vízügyi Főigazgatóság mely ingatlanokat jelölt kockázatos területnek.

A térkép kereső funkcióval is rendelkezik, használatához meg kell adni a pontos címet, illetve annak a területnek a pontos helyrajzi számát, ahol a kút működik, így kiderül, hogy 2024. január 1-től kell-e engedélyeztetni a tervezett kutat, illetve amennyiben szükséges a meglétét (pl. pályázathoz) hatóságilag igazolni.

Térkép elérhetősége: https://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/

A fenti képen rózsaszínként látható területek kockázatos besorolásúak, ezen a területen lévő háztartási célú kút létesítését, üzemeltetését, fennmaradását és megszüntetését előzetesen be kell jelenteni a vízi létesítmény helye szerint hatáskörrel rendelkező vízügyi hatóság részére.

Ezen hatósági feladatot 2023. december 31-ig a település jegyzője, míg 2024. január 1-től a Katasztrófavédelmi Igazgatóság látja el.