Tájékoztatás kutakról és bejelentési kérelemről

Tájékoztató a JEGYZŐI HATÁSKÖRBEN engedélyezhető fúrt/ásott kutak eljárásáról

I. JEGYZŐI HATÁSKÖRŰ ENGEDÉLYEZÉS

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

- karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele nélkül legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel jár,

- nem mélyebb, mint 50 méter, azaz a kút talpmélysége ezt az értéket nem haladja meg és az első vízzáró réteget nem éri el (Mórahalom térségében ez kb. 30 m!)

- épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal rendelkező ingatlanon van,

- magánszemélyek részéről a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

- nem gazdasági célú a vízigény; nem öntözésre, hanem locsolásra szolgál.

Ilyen típusú kutakhoz vízmérő felszerelése nem szükséges!

A jegyzői hatáskörben engedélyezhető kutak esetében az eljárás a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet
2. számú melléklete szerinti kérelemre indul.

A kérelem nyomtatvány és ezen tájékoztató átvehető a mórahalmi városháza aulájában, illetve a 208-as irodában is, vagy a www.morahalom.hu honlap dokumentumtárából letölthető.

A vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás ügyintézési határideje (teljes eljárásban) 60 nap.

A kitöltött kérelem nyomtatvány mellé csatolni szükséges 1-1 fényképfelvételt a kútról, illetve környezetéről, mely képek egyikén szükséges látszódnia a lakóépületnek is.

Több tulajdonos esetén az ingatlan minden tulajdonosának kérelmezőnek kell lennie.

A kérelem benyújtása és az eljárás illetékmentes.

Segédlet a kérelem nyomtatvány kitöltéséhez:

Mórahalom Városi Önkormányzat jóvoltából a jogszabályban előírt szakember bevonásáról a város gondoskodik.

Nehézséget jelenthet a kérelem 3. pontjában a kút helyének megadásakor a koordináták meghatározása. A kút pontos helyének meghatározása érdekében az EOV koordináták kinyerése mobiltelefonnal is megoldható, ehhez okostelefonjára szíveskedjen letölteni az „Erda Magyarország” applikációt. Fontos, hogy a helyszínen a kút közvetlen közelében mért EOV koordinátákat szíveskedjen a kérelem megfelelő rovatába megadni. Ha az említett műveletekkel nem boldogul, kérjen segítséget az informatikában jártasabb családtagjaitól, ismerőseitől.

A jegyzői hatáskörben engedélyezhető kutakra vonatkozóan, vagy ha a kérelem kitöltésével kapcsolatban további kérdése merül fel, úgy kérem azt jelezze a műszaki hatósági csoport részére a 62/281-022/169 melléken, vagy a 62/281-022/ 127 melléken.

Fontos hangsúlyozni, hogy csak a természetes személyek háztartási célú vízszükségletét kielégítő kutak engedélyezési ügyeiben van a település jegyzőjének vízgazdálkodási hatásköre!


II. KATASZTRÓFAVÉDELEM ÁLTALI ENGEDÉLYEZÉS

Amennyiben a jegyzői hatáskörű engedélyezés fentiekben felsorolt együttes feltételei közül akár csak egy pont nem teljesül (pl.: 500m3/év vízmennyiségnél többet kitermelő kutak esetén, vagy ha nincs az ingatlanon épület stb…), akkor a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6721 Szeged, Berlini krt. 16-18.) az eljárás lefolytatására illetékes szervezet. Hozzájuk tartozik az öntözőtelepek, tározók engedélyezése is.

III. MEZŐGAZDASÁGI CÉLÚ ÖNTÖZŐ KUTAK ENGEDÉLYEZÉSE

A mezőgazdasági öntözési célú kutak esetében, a felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményekkel kapcsolatos vízügyi és vízvédelmi hatósági, szakhatósági hatáskört a Nemzeti Földügyi Központ látja el. Az ügyfelekre nézve ez azt jelenti, hogy a mezőgazdasági öntözési célt szolgáló kutakra vonatkozó kérelmeket a Nemzeti Földügyi Központhoz kell benyújtani.

Hivatalunk ebben az eljárásban is igyekszik a mórahalmi ingatlanokat érintően a Lakosságnak segítséget nyújtani az ügyintézésben. Időpontegyeztetés mezőgazdasági célú öntözésre használt kutak vonatkozásában tanács és információkérésre: a 62/281-022/ 115 melléken.


Letölthető kérelem


Mórahalom, 2023.03.30.