Tájékoztató a szabadtéri égetés szabályairól

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy 2015. március 05-én lépett hatályba az új Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ), mely sok esetben új- illetőleg módosított előírásokat tartalmaz a szabadtéri égetésekkel kapcsolatban.
Mindezek alapján ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok által alkotott rendeletek jogszabálynak minősülnek, így törvényi felhatalmazás alapján, a belügyminiszteri rendelettel megállapított szabályozással összhangban az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják az avar és kerti hulladékok égetését. Azon településeken, ahol nem történt meg a helyi szabályozás, ott a törvényi tiltás az irányadó.

Önkormányzatunk azonban segíteni kívánja a lakosságot, és felmentést kíván biztosítani az égetési tilalom alól. Ennek érdekében Mórahalom város Képviselő-testülete 2015. április 30-ai, soros ülésén a helyi környezet és természet védelmének szabályairól szóló rendelet módosításával a következőképp szabályozza a belterületi égetés lehetőségét:
7.§
(4) Belterületen avart és száraz kerti hulladékot égetéssel megsemmisíteni hétfői napokon, szélcsendes időben, 08-18.00 óra közt, a tűzvédelmi szabályok betartása mellett szabad. Az égetés 30 percig tarthat, tartós füstölés nem megengedett.
(5) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet. Az égetést végző személy a tűzrakóhely oltásáról az égetést követően köteles gondoskodni. Az égetendő anyag ipari eredetű hulladékot nem tartalmazhat.
(6) Tűzgyújtási tilalom időszaka alatt, továbbá természetvédelmi területen, illetve a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő területének 200 méteres vonzáskörzetben tüzet gyújtani tilos.

Így a belterületi égetés a megjelölt szükséges korlátozások mentén megengedetté válik.
Belterületen az avar és kerti hulladékok égetésénél az önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók, külterületen égetés a Katasztrófavédelem engedélyével végezhető, bejelentési kötelezettség teljesítésével!

További tájékoztatást a város honlapján találnak, emellett a Polgármesteri Hivatal munkatársai is készségesen állnak az Önök segítségére.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét!
 
dr. Elekes Petra
jegyző